Elomatic Logo

Intelligent Engineering

World map

Turvallisuussuunnittelija

Työtehtävät sisältävät energia- ja prosessiteollisuuslaitosten turvallisuussuunnittelua hankkeiden eri vaiheissa. Tärkeimmät turvallisuussuunnittelun osaamisalueet ovat Atex- ja kemikaalisäädökset ja niiden soveltaminen erilaisiin haastaviin kohteisiin sekä työturvallisuusratkaisujen soveltaminen teollisuusympäristöön. Turvallisuussuunnittelijamme ja -asiantuntijamme toimivat varsin itsenäisesti asiakas-, projekti- ja viranomaisrajapinnassa sekä tekevät läheisesti yhteistyötä laitos-, sähkö-, instrumentointi- ja automaatiosuunnittelijoiden kanssa.

Toivomme hakijalta soveltuvaa teknistä koulutusta, vahvaa teoreettista pohjatietoa sekä käytännön kokemusta turvallisuussuunnitteluun liittyvissä tehtävissä.

Osaaminen kemian osalta katsotaan eduksi.

Työntekijät ovat usein mukana myös suoraan asiakasrajapinnassa, joten odotamme kaikilta hakijoilta:

 • asiakaspalveluhalukkuutta
 • positiivista asennetta
 • aktiivista otetta ja ongelmaratkaisukykyä
 • kykyä hahmottaa kokonaisuuksia
 • tiimityöskentelykykyä, mutta myös kykyä toimia itsenäisesti
 • hyvää kirjallista ja suullista ilmaisukykyä
 • englannin kielen osaamista
 • matkustusvalmiutta

Tartu tilaisuuteen kasvavassa ja kansainvälistyvässä yhtiössä.

Tarjoamme:

 • haastavia ja vaihtelevia työtehtäviä
 • etenemismahdollisuuksia hakijan omien tavoitteiden mukaan
 • kokeneen suunnittelijaryhmän tuen

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi palkkatoivomuksineen heti tai viimeistään 18.8.2019 oheisen hakulinkin kautta.

Lisätietoja antavat tarvittaessa:

Lita Nordén, lita.norden@elomatic.com, p. 040 507 3950

Olli Schemeikka, olli.schemeikka@elomatic.com, p. 040 740 6750 ja

Markku S. Lehtinen, markku.s.lehtinen@elomatic.com, p. 040 833 8959

Lomakaudesta johtuen pyydämme kärsivällisyyttä yhteydenotoissa.

Viimeinen hakupäivä: 18.08.2019

Liitä hakemukseen: CV, Palkkatoivomus

Täytä Hakemus