Elomatic Logo

Intelligent Engineering

World map

Rakennuttajainsinööri

Asiakkainamme ovat energia-, prosessi-, kemian-, elintarvike- ja lääketeollisuuden tuotantolaitoksia niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Etsimme rakennuttajainsinööriä, jolla on myös osaamista projektin hallinnasta ja projektin toteutusvaiheesta.

Rakennusteknisten kohteiden projektipäällikkö TAI Rakennuttajainsinöörin tehtävät sisältävät pienehköjen rakennuskohteiden projektinvetäjän tehtäviä, suunnittelun hallintaa, viranomaisasioihin liittyviä tehtäviä, kuten lupa-asioiden hoitamista, hankintatoimen hallintaa eli urakkakyselyaineistojen laatimista sekä urakkaneuvotteluja, työmaa-aikaista suunnittelua, kokouksiin osallistumista, asennusvalvontaa, tarkastuksiin ja takuuaikaisiin tehtäviin osallistumista sekä toimimista myynnin tukena.

Työntekijät ovat usein mukana myös suoraan asiakasrajapinnassa, joten odotamme kaikilta hakijoilta:

 • asiakaspalveluhalukkuutta
 • positiivista asennetta
 • aktiivista otetta ja ongelmaratkaisukykyä
 • kykyä hahmottaa kokonaisuuksia
 • tiimityöskentelykykyä, mutta myös kykyä toimia itsenäisesti
 • hyvää kirjallista ja suullista ilmaisukykyä
 • englannin kielen osaamista
 • matkustusvalmiutta

Tartu tilaisuuteen kasvavassa ja kansainvälistyvässä yhtiössä.

Tarjoamme:

 • haastavia ja vaihtelevia työtehtäviä
 • etenemismahdollisuuksia hakijan omien tavoitteiden mukaan
 • kokeneen suunnittelijaryhmän tuen

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi palkkatoivomuksineen heti tai viimeistään 18.8.2019 oheisen hakulinkin kautta.

Lisätietoja antavat tarvittaessa:

Lita Nordén, lita.norden@elomatic.com, p. 040 507 3950

Olli Schemeikka, olli.schemeikka@elomatic.com, p. 040 740 6750 ja

Markku S. Lehtinen, markku.s.lehtinen@elomatic.com, p. 040 833 8959

Lomakaudesta johtuen pyydämme kärsivällisyyttä yhteydenotoissa.

Viimeinen hakupäivä: 18.08.2019

Liitä hakemukseen: CV, Palkkatoivomus

Täytä Hakemus