Elomatic Logo

Intelligent Engineering

World map

Projektipäälliköitä teollisuusprojekteihin

Pääasiassa kotimaisten teollisuuden kohteiden suunnittelu- ja toteutusprojektien projektinhoitotehtäviin. Toimenkuvaasi kuuluu energia- prosessi-, kemian- ja elintarviketeollisuudelle tehtävien suunnitteluprojektien projektipäällikkönä pääsuunnittelijana toimiminen.

Olet kokenut projektinhoidon ja teollisuuden investointiprojektien ammattilainen ja pystyt johtamaan niin suunnitteluprojektia, kuin myös EPCM- tai EPC-projektia.

Ymmärrät eri teollisuusalojen (esim. energia-, prosessi- tai kemianteollisuuden) prosesseja. Sinulla on kokemusta laitosten tekniikasta ja / tai monidisipliiniprojektien läpiviemisestä.

Työntekijät ovat usein mukana myös suoraan asiakasrajapinnassa, joten odotamme kaikilta hakijoilta:

 • asiakaspalveluhalukkuutta
 • positiivista asennetta
 • aktiivista otetta ja ongelmaratkaisukykyä
 • kykyä hahmottaa kokonaisuuksia
 • tiimityöskentelykykyä, mutta myös kykyä toimia itsenäisesti
 • hyvää kirjallista ja suullista ilmaisukykyä
 • englannin kielen osaamista
 • matkustusvalmiutta

Tartu tilaisuuteen kasvavassa ja kansainvälistyvässä yhtiössä.

Tarjoamme:

 • haastavia ja vaihtelevia työtehtäviä
 • etenemismahdollisuuksia hakijan omien tavoitteiden mukaan
 • kokeneen suunnittelijaryhmän tuen

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi palkkatoivomuksineen heti tai viimeistään 18.8.2019 oheisen hakulinkin kautta.

Lisätietoja antavat tarvittaessa:

Lita Nordén, lita.norden@elomatic.com, p. 040 507 3950

Olli Schemeikka, olli.schemeikka@elomatic.com, p. 040 740 6750 ja

Markku S. Lehtinen, markku.s.lehtinen@elomatic.com, p. 040 833 8959

Lomakaudesta johtuen pyydämme kärsivällisyyttä yhteydenotoissa.

Viimeinen hakupäivä: 18.08.2019

Liitä hakemukseen: CV, Palkkatoivomus

Täytä Hakemus