Elomatic Logo

Intelligent Engineering

World map

Lääketeollisuuden osaaja

Työtehtävät sisältävät lääketeollisuuden hankkeiden/projektien esi-, perus- ja toteutussuunnittelua. Asiantuntija osallistuu myös hankintatoimeen sekä käyttöönottoon. Täsmällinen rooli määräytyy hakijan osaamisen ja kokemuksen mukaisesti.

Toivomme hakijalta soveltuvaa teknistä koulutusta, vahvaa teoreettista pohjatietoa lääketeollisuuden prosesseista sekä käytännön kokemusta.

Eduksi katsotaan kokemus jostakin seuraavista osaamisalueista: erittäin hyvät tiedot ko. prosessialan raaka-aineista, yksikköoperaatiosta/prosesseista, tarvittavasta teknologiasta tai hakija on osallistunut ko. prosessien tutkimukseen, tuotekehitykseen, suunnitteluun, teknologian hankintaan tai käyttöönottotehtäviin.

Työntekijät ovat usein mukana myös suoraan asiakasrajapinnassa, joten odotamme kaikilta hakijoilta:

 • asiakaspalveluhalukkuutta
 • positiivista asennetta
 • aktiivista otetta ja ongelmaratkaisukykyä
 • kykyä hahmottaa kokonaisuuksia
 • tiimityöskentelykykyä, mutta myös kykyä toimia itsenäisesti
 • hyvää kirjallista ja suullista ilmaisukykyä
 • englannin kielen osaamista
 • matkustusvalmiutta

Tartu tilaisuuteen kasvavassa ja kansainvälistyvässä yhtiössä.

Tarjoamme:

 • haastavia ja vaihtelevia työtehtäviä
 • etenemismahdollisuuksia hakijan omien tavoitteiden mukaan
 • kokeneen suunnittelijaryhmän tuen

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi palkkatoivomuksineen heti tai viimeistään 18.8.2019 oheisen hakulinkin kautta.

Lisätietoja antavat tarvittaessa:

Lita Nordén, lita.norden@elomatic.com, p. 040 507 3950

Olli Schemeikka, olli.schemeikka@elomatic.com, p. 040 740 6750 ja

Markku S. Lehtinen, markku.s.lehtinen@elomatic.com, p. 040 833 8959

Lomakaudesta johtuen pyydämme kärsivällisyyttä yhteydenotoissa.

Viimeinen hakupäivä: 18.08.2019

Liitä hakemukseen: CV, Palkkatoivomus

Täytä Hakemus