Elomatic Logo

Intelligent Engineering

World map

Biomassajalostuksen suunnittelija ja asiantuntija

Työtehtävät sisältävät biomassojen esikäsittelyn lisäksi lopputuotteen valmistuksen esi-, perus- ja toteutussuunnittelua. Asiantuntija osallistuu myös hankintatoimeen sekä käyttöönottoon. Täsmällinen rooli määräytyy hakijan osaamisen ja kokemuksen mukaisesti.

Toivomme hakijalta soveltuvaa teknistä koulutusta, vahvaa teoreettista pohjatietoa biomassajalostukseen liittyvistä yksikköoperaatioista ja -prosesseista sekä käytännön kokemusta.

Eduksi katsotaan kokemus jostakin seuraavista osaamisalueista: erittäin hyvät tiedot ko. prosessialan raaka-aineista, yksikköoperaatiosta/prosesseista, prosesseihin liittyvästä kemiasta, tarvittavasta teknologiasta tai hakija on osallistunut ko. prosessien tutkimukseen, tuotekehitykseen, suunnitteluun, teknologian hankintaan tai käyttöönottotehtäviin.

Työntekijät ovat usein mukana myös suoraan asiakasrajapinnassa, joten odotamme kaikilta hakijoilta:

 • asiakaspalveluhalukkuutta
 • positiivista asennetta
 • aktiivista otetta ja ongelmaratkaisukykyä
 • kykyä hahmottaa kokonaisuuksia
 • tiimityöskentelykykyä, mutta myös kykyä toimia itsenäisesti
 • hyvää kirjallista ja suullista ilmaisukykyä
 • englannin kielen osaamista
 • matkustusvalmiutta

Tartu tilaisuuteen kasvavassa ja kansainvälistyvässä yhtiössä.

Tarjoamme:

 • haastavia ja vaihtelevia työtehtäviä
 • etenemismahdollisuuksia hakijan omien tavoitteiden mukaan
 • kokeneen suunnittelijaryhmän tuen

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi palkkatoivomuksineen heti tai viimeistään 18.8.2019 oheisen hakulinkin kautta.

Lisätietoja antavat tarvittaessa:

Lita Nordén, lita.norden@elomatic.com, p. 040 507 3950

Olli Schemeikka, olli.schemeikka@elomatic.com, p. 040 740 6750 ja

Markku S. Lehtinen, markku.s.lehtinen@elomatic.com, p. 040 833 8959

Lomakaudesta johtuen pyydämme kärsivällisyyttä yhteydenotoissa.

Viimeinen hakupäivä: 18.08.2019

Liitä hakemukseen: CV, Palkkatoivomus

Täytä Hakemus