Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
360°toolsDokumenttienhallinta – EloDoc

Tiedonhallintatyökalut - EloWise

EloWise on modulaarinen ja integroitu työkalu monenlaisille tuotannon ohjauksen (MES) ja tuotteen elinkaaren hallinnan (PLM) sovelluksille. EloWise-ratkaisussa yhdistyvät tuotantoon liittyvien tietojen, ohjauksen ja tilojen hallinta kattavassa, integroidussa järjestelmässä.

EloWisen pääajatuksena on taata tietojen helppo käytettävyys ja luotettava ylläpito. 

Avainominaisuudet

  • Tietoja on helppo päivittää ja käyttää.
  • Ylläpitoa on helppo suunnitella ja valvoa.
  • Varaosien- ja varastonhallinta.
  • Saumaton raportointi.
  • Modulaarisuus helpottaa muunneltavuutta.