Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
BWT studyCrystal Symphony, kylpyläalueen kunnostus
Conversion of Prathiba Narmada

Prathiba Narmadan muutostyöt

Säiliöaluksen muuttaminen irtolastialukseksi. Työ tehtiin Polarkonsult:lla Norjassa.

  • Konseptisuunnittelu
  • Vakavuuslaskelmat, lujuusanalyysit
  • Luokan dokumentaatio
  • Muutoserittely
  • Materiaali tilaukset
  • Visualisointi ja tarkastukset laivalla