Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
Color SuperSpeed 2, scrubber retrofit
Bit Viking, LNG retrofit

Bit Viking, LNG retrofit

LNG muutostyön suunnittelu kemikaalitankkeri Bit Viking:lle. Työ tehtiin Wärtsilälle.

  • Laserskannaus
  • Pakokaasun virtaus laskelmia hätätilanteessa ja räjähdys levyjen suunnittelua
  • LNG putkiston lujuus- ja virtauslaskelmat
  • 3D mallintaminen sekä valmistussuunnittelu
  • Työmaa avustaminen