Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
Tiedonhallinnan ratkaisutPainolastivesijärjestelmän jälkiasennukset
Marine Life Cycle Solutions

Laivojen elinkaariratkaisut

Tarjoamme varustamopalveluita yksittäisistä tutkimuksista kokonaisvaltaisiin suunnittelu- ja insinööriprojekteihin. Palvelumme kattavat minkä tahansa vaiheen aluksen elinkaaresta. 

Luomme asiakkaillemme huippulaadukkaita tuotteita ja palveluita yhdistämällä luovuuden ja teknisen asiantuntemuksen. Työntekijöillämme on kokemusta laivanrakennuksen, laivasuunnittelun ja projektinhallinnan kaikista osaamisalueista, ja he ovat valmiina auttamaan sinua niin uudisrakennus- kuin konversioprojekteissakin. Tarjoamme myös erikoispalveluita, kuten laserskannausta, 3D-mallintamista, ulkotilojen suunnittelua, arkkitehtisuunnittelua ja koordinointia sekä erilaisia visualisointitehtäviä.

  • Konsepti- ja projektisuunnittelu
  • Laivanrakennus
  • Hydrostatiikka ja vakavuus
  • Turvallisuus