Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
Cytomed Oy
Elomatic Oy

Biovitrum Ab Stockholm

Biotekninen pilottitehdas sisältäen automaation, soluviljelylaitteistot, puhdistuksen ja puhdashyödykkeet

  • Tuotettavat hyödykkeet
  • 380 m² puhdastila, luokat 7 ja 8 (ISO 14644-1)
  • Perus- ja detaljisuunnittelu, prosessi- ja puhdastilasuunnittelu
  • Automaatiojärjestelmän PCS 7 avaimet käteen -toimitus, Batch Flexible -sovellus, tiedonkeruu ja -hallinta