Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
CP Kelco
Kiilto Ltd

Kiilto

Polymeroitujen liimojen tuotantolaitos

  • EPCM-palvelut
  • 530 kerros-m² tuotantopinta-ala
  • Perus- ja detaljisuunnittelu, projektin koordinointi ja suunnittelupalvelut, prosessi-, laitos-, putkisto-, sähköistys-, instrumentointi- ja automaatio- sekä IT-suunnittelu
  • Työmaapalvelut: rakennusvaiheen valvonta, testaukset ja käyttöönotto
  • Olemassa olevan prosessin ja laitteistojen laserskannaus
  • Siemens PCS 7 -automaatiojärjestelmän kokonaistoimitus