Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
Toholammin Energia
Leppäkosken Sähkö Oy

Leppäkosken Sähkö Oy

Vara- ja huipputehoprojekti, Nokia

Elomaticin palvelut:

Laitoshankinnan konsultointi (20 MW), ympäristöluvitus ja leviämismallinnus, rakennuttaminen, rakennussuunnittelu, prosessisuunnittelu, putkistomuutokset, maakaasuliityntä, SI, valvonta