Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
Toholammin EnergiaKanteleen Voima
Toholammin Energia Oy

Jyväskylän Voima

Energiantuotanto, CHP Voimalaitos

  • Kattila: CFB Foster Wheeler 480MWth, 160bar(a) 560°C, Sähköntuotanto: 210 Mwe, Kaukolämmöntuotanto: 250 MW, Polttoaine: turve ja puu pohjainen biomassa
  • Elomaticin palvelut: Kattilalaitos: PI kaaviot, Turbiinilaitos: turbiinin sisäiset putkistojärjestelmät, matala ja korkeapaineputkisto, hoitotasosuunnittelu, apujärjestelmien putkistot, asennusvalvontaa, Apujärjestelmät: savukaasukanavistoja ja piipun sisäiset teräsrakenteet, raskasöljyjärjestelmän prosessisimulointi, olemassa olevan raskasöljyvastaaanottoaseman siirto, toimisto- ja huoltorakennuksen LVIA-suunnittelu, hiilen vastaanottojärjestelmän LVI-suunnittelu