Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
Energiateollisuuden referenssit
Elomatic Oy

Energia­konsultointi

Energiatoimialalla Elomatic on tunnettu erityisesti suunnittelu, konsultointi- ja asiantuntijapalveluistaan. Näihin palveluihin kuuluvat mm. projektinjohtopalvelut, hanke- ja esiselvitykset, kustannusarviot ja taloudelliset tarkastelut, hankintamenettelyt, energiakatselmustoiminta, lämmönhankinnan kilpailutus, johdon konsultointi, sopimusasiat sekä energian tuotantoon ja siirtoon liittyvät hankkeet.

Elomaticilla on vankka kokemus lämpö- ja voimalaitosten sekä kaukolämmön suunnittelusta, hankintaprosessista sekä kilpailutusmenettelystä.

Energiakonsultointipalvelut

 • Kustannusarviot ja kannattavuustarkastelut
 • Tuotantovaihtoehtovertailut
 • Energiatukihakemukset
 • Arvonmääritykset ja yhtiöittämisselvitykset
 • Avustaminen energiantuotannon ulkoistamishankkeissa
 • Ympäristökonsultointi
 • Ympäristöluvitus
 • Rekisteröintimenettelyt
 • Laitoskatselmoinnit (esim. VNa 750/2013 mukaisesti)

Projektinjohtopalvelut

 • Hankintojen konsultointi
 • Projektisuunnitelmat ja aikataulutus
 • Suunnittelun ohjaaminen
 • Kustannusseuranta
 • Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorin palvelut

Kaukolämpöpalvelut

 • Verkostosuunnittelu (perussuunnittelu, lujuustarkastelut, kannakoinnit, kiintopisteet, painelaitelaskenta yms.)
 • Verkostosimulointi
 • Pumppaamoiden suunnittelu (kaikki suunnitteluosa-alueet)
 • Lämmönvaihdinasemien suunnittelu (kaikki suunnitteluosa-alueet)
 • Urakkakyselyt
 • Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorin tehtävät (Kaukolämpötyömaat)
 • Asennusvalvonta
 • Luvitus (mm. ELY, AVI ja Ratahallinto)
 • Arvonmääritykset
 • Tariffitarkastelut
 • Dokumentointi (verkostokartat, ohjelmistopalvelut yms.)
 • Materiaaliselvitykset (mm. korroosioselvitykset)
Referenssit Ota yhteyttä