Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
Virtuaalitodellisuus3D Ympäristöarviointi

Laserskannaus

Laserskannaus on tehokas ja nopea työkalu minkä tahansa kohteen 3D-mittaamiseen. Pystymme mittaamaan yhdessä päivässä sen, mihin perinteisillä menetelmillä menee kuukausi.

Laitos- ja laivaskannaus

Tuotantolaitosten, laivojen ja suurien teollisuuskohteiden 3D skannaus muutossuunnittelun lähtötiedoksi.

Palveluun »

Yksittäiskappale­skannaus

Pienkappaleiden tarkkuusskannaus, suunnittelumallien tuottaminen ja muotoanalyysit.

Palveluun »

Dronekartoitus

Laajojen ulkoalueiden 3D aineiston tuottaminen muutossuunnittelun lähtötiedoksi.

Palveluun »

Fotogrammetria

Lyhyen etäisyyden kuvantamismenetelmä 3D mallien tuottamiseksi.

Palveluun »

Kokemus

Olemme laserskannauksen edelläkävijä Suomessa, kokemusta meillä on lähes kahdenkymmenen vuoden ajalta. Olemme toteuttaneet satoja merkittäviä laserskannausprojekteja ympäri maailmaa.

Laserskannauksen hyödyt

  • Suunnitteluprojekti muuttuu riskittömämmäksi, vältetään ikävät yllätykset projektin myöhemmissä vaiheissa
  • Kustannussäästöt asennusvaiheessa, isommat esivalmistekokonaisuudet käyvät paikoilleen lyhyemmässä asennusajassa
  • Perinteiset lähtötilanteen selvittely- ja mallinnusvaiheet jäävät pois
  • Turvallinen mittausmenetelmä haastaviin ympäristöihin

Hinnoittelu

Hinnoittelemme laserskannauspalvelumme kiinteällä hinnalla. Pyydä tarjous, toimitamme sen nopeasti.

Työmäärän arvioimiseksi tarvitsemme vain kohteen määrityksen ja yleiskuvauksen. Esimerkiksi alueen layoutpiirustus ja muutama yleisvalokuva riittävät. Käymme tarvittaessa paikan päällä jo tarjousvaiheessa.

Ota yhteyttä

Contact Us

Samu Sundberg

Director, Reality Capture Solutions

email: samu.sundberg@elomatic.com

Laitos- ja laivaskannaus

Laitosskannereillamme päästään isoissa kokonaisuuksissa noin 5 mm tarkkuuteen, pienissä täsmäkohteissa jopa 2 mm tarkkuuteen. Skannaus voidaan tehdä harmaasävyskannauksena tai väriskannauksena. Skannauksen ohessa voidaan käyttää takymetriä, jolla sidotaan skannaus haluttuun laitoskoordinaatistoon sekä varmistetaan kokonaistarkkuus. Projektikohteet voivat olla kaukanankin, kalusto kulkee lennolla matkatavarana.

Pistepilvi

Aineisto toimitetaan aina helppokäyttöisenä katselusovelluksena, joka aukeaa nettiselaimeen ilman sovellusasennuksia. Sovelluksessa voit navigoida valokuvamaisissa 360 panoramanäkymissä ja ottaa mittaustyökalulla mittoja. Tämän lisäksi pistepilvi toimitetaan kulloinkin käytössä olevaan CAD järjestelmään sopivassa formaatissa. Muutoksen suunnittelu suoraan pistepilveen on kustannustehokas tapa pienehköissä muutossuunnitteluissa tai laiteasennuksissa.

3D pistepilvimallinnus

Skannausaineisto voidaan jatkojalostaa aidoksi pintamalliksi laitosmallinnustarkkuudella, jolloin sitä voidaan hyödyntää normaalin 3D mallinnuksen tavoin. Tämä on hyvä tapa kun laitoksesta halutaan ylläpidettävä 3D malli tulevienkin tarpeiden varalle.

Orthokuvat

Mikäli projektissa ei olla vielä siirrytty 3D järjestelmiin ja käytetään 2D suunnittelumenetelmiä, skannausaineistoa hyödynnetään orthokuvina. Ne ovat mittatarkkoja tasoon projisoituja näkymiä skannausaineistosta, jotka luetaan esim. Autocad tehdaslayoutin taustalle. Tämä on kustannustehokas tapa kun halutaan päivittää vanhat 2D layoutit ajan tasalle.

Pilvipalvelin

Pistepilvet voidaan julkaista tietoturvalliselle pilvipalvelimelle, josta annetaan käyttöoikeuksia eri käyttäjille. Tämä helpottaa aineiston jakamista, kun projektissa on useita osapuolia. Alusta toimii myös kommenttien ja huomioiden jakamisessa toisille, myös ulkoisten dokumenttien linkittäminen on mahdollista.

Laitosskannauksen referenssit

Laserskannaus on tehokas tapa kartoittaa prosessilaitokset ja laitteet lähtötiedoksi muutossuunnittelun tarpeisiin. Aineistoa hyödynnetään joko pistepilvenä tai 3D mallinnettuna. 3D mallinnus voidaan toteuttaa eri laajuuksissa, joko älykkäänä sisältäen prosessi-informaation tai pelkkänä geometrisenä mallina. Aineistosta saadaan myös purku- ja asennussuunnitelmat.

Referenssit

Laivaskannauksen referenssit

Laivojen ja offshorerakenteiden muutossuunnittelussa laserskannaus on tehokkain ja tarkin tapa kartoittaa olemassaoleva tilanne. Laserskannausta käytetään tehokkaasti mm. painolastijärjestelmien (BWTS) ja savukaasupesureiden (Scrubber) muutossuunitteluissa, käyttövoiman muutossuunnittelussa (LNG) sekä laivojen rakenteiden analysoinnissa jo rakennusvaiheessa.

Referenssit

Yksittäiskappaleskannaus

Yksittäiskappaleskannauksessa käytetään ketterää käsivaraista laserskanneria, jolla päästään noin 0,1mm tarkkuuteen. Mitattavat kohteet voivat olla tulitikkuaskin kokoluokasta henkilöauton kokoluokkaan. Mittaaja matkustaa laitteineen kohteeseen tai helposti siirreltävät osat voidaan toimittaa toimistollemme mitattavaksi.

Kolmioverkotettu 3D malli

Kappaleskannauksessa syntyy pistepilven sijasta suoraan kolmioverkotettu pintamalli (mesh). Se luetaan koordinaatistopaikoitettuna suoraan käytettävään CAD järjestelmään. Tästä voidaan ottaa mittoja, suunnitella liittyviä osia tai työkaluja.

3D pinta/solidimalli

Skannattu kolmioverkotus voidaan mallintaa aidoksi 3D malliksi siihen tarkoitetulla erikoissovelluksella, jolloin malli on paremmin hyödynnettävissä esim. muutossuunnitteluun tai lujuuslaskentaan.

2D piirustus

Skannausaineistosta tuotetusta 3D mallista voidaan tehdä valmistuspiirustukset varaosavalmistusta varten.

Muotoanalyysi

Muotoanalyysissä verrataan skannausaineistoa ja alkuperäistä suunnittelumallia keskenään siihen tarkoitetulla erikoissovelluksella. Menetelmä kertoo poikkeamien suuruudet ja suunnat raportin muodossa. Tätä hyödynnetään osavalmistuksen laaduntarkastuksessa, vauriotarkastelussa ja valukappaleiden koneistusvaratarkasteluissa.

Yksittäiskappaleskannauksen referensit

Tarkkuusskannauksissa hyödynnetään skannereita, joilla päästään korkeisiin tarkkuuksiin. Skannaamalla tuotetaan tarkat 3D mallit muutossuunnittelua tai simulointia varten. Muotovertailuilla selvitetään valmistustarkkuudet, valmistuksen tasalaatuisuus tai onnettomuusvauriot.

Referenssit

Dronekartoitus

Dronekartoitus perustuu fotogrammetriaan, joka tuottaa 3D pistepilven ja kolmioverkotetun mallin alle 10 cm tarkkuudella. Menetelmä soveltuu laajojen ulkoalueiden mittauksiin, joissa suunnittelun pääasiallinen tarve on tilankäyttö, esim. kuljetinlinjat, uudisrakennukset tai laitesijoittelu ulkotiloihin. Menetelmää hyödynnetään myös pinta-ala ja tilavuusmäärityksiin.

Dronekartoituksen referenssit

Ilmakuvaukset suoritetaan Dronella vastuullisesti ja turvallisesti. Menetelmällä tuotetaan aluemalleja muutossuunnittelun tai kunnossapidon tarpeisiin.

Referenssit

Fotogrammetria

Lyhyen etäisyyden fotogrammetriamenetelmässä tuotetaan 3D pistepilvi tai kolmioverkotettu pintamalli järjestelmällisesti otettujen valokuvasarjojen perusteella. Menetelmällä päästään parhaimmillaan millimetritarkkuuteen. Aineistoa voidaan hyödyntää esim tilankäyttösuunnittelussa tai visualisointiaineistoissa, sillä mallissa on realistinen teksturointi mukana.