Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
Allaway OyArctic Machine Oy
Jyväskylän Voima Oy

Jyväskylän Voima Oy

Toimiva valvomo

Suunnittelimme voimalaitoksen valvomotilan, työpisteet, kalusteet ja näyttösijoittelun sekä valaistuksen ja muut ympäristötekijät työskentelyä ja informaationhallintaa tukevaksi kokonaisuudeksi. Operaattorit olivat kiinteä osa valvomon kehitysprojektia. Tilasuunnitelmat käyttäjätestattiin vuorovaikutteisesti virtuaalistudiossamme.