Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
Jyväskylän Voima Oy
Arctic Machine Oy

Arctic Machine Oy

Käyttötilannetietoa tuotekehitykseen

Kartoitimme ja havainnoimme tienhoitoauton käyttötilannetutkimuksessa kuljettajan toimia ja työhön liittyviä tilanteita todellisessa ympäristössä. Tutkimus tuotti tarkkaa tietoa käyttäjien ja käyttötilanteen vaatimuksista kalustolle sekä ajatuksia potentiaalisista kehityskohteista.