Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
Elomatic Oy

3D Ympäristöarviointi - Joustava

Joustava

Kohde

Tuote, joka koostuu fyysistä tuoteosista ja lisäksi mahdollisesti elektroniikasta, moottoreista ja muusta vastaavasta teknologiasta.

Toimitusaika

Sovitaan erikseen työn sisällön mukaan.

Tulos

Tuotteen elinkaarta koskevien ympäristökuormitusten laskentatulokset

Näiden kuormitusten ympäristövaikutusten arviointi

Ratkaisuehdotukset, joilla tuotteen ympäristövaikutuksia vähennetään 

Tuotteen materiaali- ja valmistuskustannusten laskentatulokset

Kustannusten ja ympäristövaikutusten välinen arviointi

3D ympäristöarviointi integroituna osana tuotesuunnittelua

Hinta

TARJOUS

Miksi ympäristöarviointi on tärkeä?

  • Asiakkaat haluavat vastuullisia ja ympäristöystävällisiä tuotteita.
  • Ympäristön huomioiva tuotteiden suunnittelu on liiketoiminnalle menestystä tuottava strategia.
  • Auttaa liiketoiminnalle uuden haasteen muuttamisessa helpommaksi toteuttaa.
  • Tuottaa suunnitteluprosesseihin integroituna menestyviä tuoteratkaisuja. Auttaa näkemään tuotteen uudessa valossa ja luomaan uusia tuoteinnovaatioita.
  • Ohjaa ratkaisuihin, joissa materiaalitehokkuudella vähennetään tuotteen kustannuksia ja lisätään hintakilpailukykyä.
  • On nopea toteuttaa ja helppo ymmärtää. Kommunikoi tehokkaasti selkeiden raporttien, graafisten näyttöjen ja havainnollistavan materiaalin avulla.
  • Vähentää tuotteiden haitallisia ympäristövaikutuksia.

Varaa demo-esittely

Demo esittelyssä näytämme miten 3D Ympäristöarviointi vaikuttaa teidän tuotteiden parantamiseen.

VARAA DEMO-ESITTELY