Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
Elomatic Oy

3D Ympäristöarviointi - Nopea

Nopea

Kohde

11-100 tuoteosasta koostuva suunnitteilla tai olemassa oleva tuote.

11-100 kpl määrä ei koske arviointiin kuuluvia mekaanisia valmiskomponentteja kuten ruuvit ja mutterit.

Toimitusaika

3-4 päivää

Tulos

Tuotteen elinkaarta koskevien ympäristökuormitusten laskentatulokset

Näiden kuormitusten ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten vähentämiseksi käytettävissä olevien ratkaisujen arviointi

Hinta

1495€ (0 alv)

Miksi ympäristöarviointi on tärkeä?

  • Asiakkaat haluavat vastuullisia ja ympäristöystävällisiä tuotteita.
  • Ympäristön huomioiva tuotteiden suunnittelu on liiketoiminnalle menestystä tuottava strategia.
  • Auttaa liiketoiminnalle uuden haasteen muuttamisessa helpommaksi toteuttaa.
  • Tuottaa suunnitteluprosesseihin integroituna menestyviä tuoteratkaisuja. Auttaa näkemään tuotteen uudessa valossa ja luomaan uusia tuoteinnovaatioita.
  • Ohjaa ratkaisuihin, joissa materiaalitehokkuudella vähennetään tuotteen kustannuksia ja lisätään hintakilpailukykyä.
  • On nopea toteuttaa ja helppo ymmärtää. Kommunikoi tehokkaasti selkeiden raporttien, graafisten näyttöjen ja havainnollistavan materiaalin avulla.
  • Vähentää tuotteiden haitallisia ympäristövaikutuksia.

Varaa demo-esittely

Demo esittelyssä näytämme miten 3D Ympäristöarviointi vaikuttaa teidän tuotteiden parantamiseen.

VARAA DEMO-ESITTELY