Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
Laserskannaus
Elomatic Oy

3D Ympäristöarviointi

Tietoisuus ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin haavoittuvuudesta lisääntyy maailmanlaajuisena ilmiönä. Ostopäätöksiä tehdään yhä useammin tuotteiden vastuullisuuden ja ympäristöystävällisyyden perusteella. 

3D Ympäristöarviointi on tarkoitettu sinulle, joka vastuullisella ja ympäristömyönteisellä toiminnalla haluaa saavuttaa asiakkaiden ja sijoittajien arvostuksen. Haluat olla myös oman alasi globaalien trendien suunnannäyttäjä, hallita taloudellisia riskejä ja luoda uusia mahdollisuuksia liiketoiminnallesi. 

3D Ympäristöarviointi auttaa sinua ymmärtämään tuotteittesi ympäristövaikutuksia, vähentämään niiden mahdollisia ympäristöhaittoja ja suunnittelemaan niistä ympäristöystävällisempiä.


Case study

ESCflow ruokahävikkipalveluun kuuluvan tablettitelineen hiilijalanjälkeä saatiin pienennettyä 58 % ja valmistuskustannuksia 47 % suunnittelun aikana toteutetun 3D ympäristöarvioinnin avulla.

Mitä on ympäristöarviointi

3D Ympäristöarviointipalvelu tuottaa tietoa tuotteen elinkaarenaikaisista vaikutuksista ympäristöön ja tarjoaa keinoja, miten sen ympäristövaikutuksia voidaan vähentää. Palvelu voi kohdistua niin valmiiseen kuin suunnitteilla olevaan tuotteeseen, ja etenkin suunnitteluprosessiin integroituna se ohjaa päätöksentekoa ja suunnittelua ympäristön kannalta järkeviin ja usein myös innovatiivisiin ratkaisuihin.

Palveluun kuuluva ympäristökuormitusten laskenta perustuu tuotteen 3d- ja ympäristökuormituksia koskevan informaation hyödyntämiseen. Tuotteesta lasketaan ja arvioidaan neljää ympäristövaikutustekijää: hiilijalanjälki, happamoitumista aiheuttavat ilmastopäästöt, vesistön rehevöityminen ja energiankulutus. Palveluun voidaan liittää tapauskohtaisesti materiaali- ja valmistuskustannusten laskentaa, jolloin saadaan tarkempaa tietoa kustannusten suhteesta ympäristövaikutuksiin..

Miksi ympäristöarviointi on tärkeää?

  • Asiakkaat haluavat vastuullisia ja ympäristöystävällisiä tuotteita.
  • Panostaminen ekologisesti kestävämpiin tuotteisiin on liiketoiminnalle asiakkailta saatavalla arvostuksella ja taloudellisella tuloksella mitattuna menestystä tuottava strategia.
  • Auttaa liiketoiminnan vastuullisuuteen kohdistuvia tavoitteita helpommaksi jalkauttaa käytännön ratkaisuiksi.
  • Auttaa löytämään tuotteen kriittisimmät ympäristöhaittoja aiheuttavat ongelmakohdat ja ratkaisut ongelmien korjaamiseksi
  • Tuottaa suunnitteluprosesseihin integroituna menestyviä tuoteratkaisuja. Auttaa näkemään tuotteen uudessa valossa ja luomaan uusia tuoteinnovaatioita.
  • Ohjaa usein ratkaisuihin, joissa materiaalitehokkuudella ja -valinnoilla vähennetään tuotteen kustannuksia ja lisätään hintakilpailukykyä.
  • On nopea toteuttaa ja helppo ymmärtää. Kommunikoi tehokkaasti selkeiden raporttien, graafisten näyttöjen ja havainnollistavan materiaalin avulla.
  • Vähentää tuotteiden haitallisia ympäristövaikutuksia.

Palvelut ja hinnoittelu

Tehokas

Kohde

1-10 tuoteosasta koostuva suunnitteilla tai olemassa oleva tuote.

Toimitusaika

2-3 päivää

Tulos

Tuotteen elinkaarta koskevien ympäristökuormitusten laskentatulokset...

Hinta

995€ (0 alv)


Nopea

Kohde

11-100 tuoteosasta koostuva suunnitteilla tai olemassa oleva tuote.

Toimitusaika

3-4 päivää

Tulos

Tuotteen elinkaarta koskevien ympäristökuormitusten laskentatulokset...

Hinta

1495€ (0 alv)


Vauhdikas

Kohde

1-20 tuoteosasta koostuva suunnitteilla tai olemassa oleva tuote, joka sisältää elektroniikkaa, moottoreita tai muuta vastaavaa teknologiaa.

Toimitusaika

4-5 päivää

Tulos

Tuotteen elinkaarta koskevien ympäristökuormitusten laskentatulokset...

Hinta

2750€ (0 alv)


Joustava

Kohde

Tuote, joka koostuu fyysistä tuoteosista ja lisäksi mahdollisesti elektroniikasta, moottoreista ja muusta vastaavasta teknologiasta.

Toimitusaika

Sovitaan erikseen työn sisällön mukaan.

Tulos

Tuotteen elinkaarta koskevien ympäristökuormitusten laskentatulokset...

Hinta

Tarjous


Varaa demo-esittely

Demo-esittelyssä näytämme, kuinka 3D Ympäristöarvioinnin avulla tuotteista suunnitellaan ympäristöystävällisempiä ja vastuullisempia.

VARAA DEMO-ESITTELY