Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map

Voimalaitokset

Virtauslaskennasta on suuri apu voimalaitossuunnittelussa. Sitä käytetään usein niin uusien laitosten suunnittelussa kuin vanhojen laitosten uudistusprojekteissakin sekä tuotekehitys- ja vianetsintäprojekteissa. Simulaatiot tarjoavat kustannustehokkaan ja nopean tavan tarkastella prosesseja, joiden tutkiminen tavanomaisilla menetelmillä on vaikeaa tai jopa mahdotonta. Laskentojen laajuus voi vaihdella polttoaineen esikäsittelystä savukaasujen leviämiseen.

Laaja kokemuksemme kattaa useita erilaisia energia-alan sovelluksia:

  • Yksityiskohtainen palamisen mallinnus
  • Räjähdysten ja vastaavien rakenteiden vuorovaikutusten simulointi
  • Turbolaitteiden (pumput, puhaltimet, turbiinit ja kompressorit) suunnittelu ja mallinnus
  • Lämmönsiirtimien suorituskyvyn ja painehäviön mallinnus
  • Sisätilojen ja avoimien ympäristöjen simulointi
  • Virtauksen ja mekaanisten värähtelyjen aiheuttaman melun simulointi
  • Teollisuusautomaation hienosäätö ja optimointi
  • Pakokaasuputkistojen räjähdyssimulointi
  • Paineiskut

 

Ilman syöttö

Kanavistojen, puhaltimien, ilmalaatikoiden ja esilämmittimien simuloinnilla saavutetaan tasaisempi palaminen, matalammat painehäviöt ja korkea kokonaishyötysuhde.

Palaminen

Erilaisia kattiloita ja polttouuneja voidaan simuloida niiden suorituskyvyn tutkimiseksi ja mahdollisten ongelmien löytämiseksi. Esimerkiksi savukaasujen ominaisuuksia, eroosiota ja lämmönsiirtoa voidaan tutkia virtauslaskennalla. Sekä kokonaan uudet laitokset että uudistettavat vanhat kattilat mallinnetaan usein suunnitteluvaiheen helpottamiseksi.

Höyrysykli

Höyryrummut ja lämmönsiirtopinnat ovat esimerkkejä tyypillisistä höyrysyklin kiinnostavista kohteista. Virtauslaskennan avulla kunkin komponentin sisälle nähdään tarkemmin kuin käytönaikaisin mittauksin on mahdollista. Mallintaminen on hyödyllistä sekä tuotekehityksessä että vianetsinnässä.

Savukaasujen käsittely

Savukaasujen käsittelylaitteet kuten savukaasupesurit, sähkösuodattimet ja pussisuodattimet toimivat paremmin, kun savukaasun virtausprofiili on tasainen. Tämän lisäksi halutaan välttää kiinteiden hiukkasten aiheuttamaa eroosiota ja likaantumista. Hyödyntämällä mallintamista suunnitteluvaiheessa voidaan näihin tavoitteisiin päästä paremmin.

 

 

Ota yhteyttä

Contact Us

Kenneth Eriksson

Sales Manager, Technology Solutions, CFD

email: kenneth.eriksson@elomatic.com