Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map

Riskianalyysit

Tavoitteena ei ole vain suunnitella ja arvioida suunnitelmia vaan myös tehdä suunnitelmille riskianalyysi. Näin voidaan varmistaa, että ne ovat turvallisia ja että niiden avulla saavutetaan tarvittava suorituskyky.

Alusten merikelpoisuuden riskiarviointi

Alusten aaltokäyttäytyminen (6DOF)

 • Liikkeiden vaimentaminen eri menetelmillä kuten evävakaimilla, palleköleillä, peräsimillä skegillä tai vakaajatankkien avulla

Epäsuorat liikkeet

 • Aluksen painopisteen liikkumisesta aiheutuvat
 • Yhtäkkisen kallistuskulman vaikutus

Aaltokuorman vaikutukset

 • Altojen osuminen aluksen eri ulkorakenteisiin (keula, pelastusveneet yms.)
 • Aaltojen iskeminen (slamming) perälaivaan

Lisävastusten määrittäminen eri käyttötilanteissa

 • Vakaajien yms. laitteiston vaikutukset 
 • Matalan ja syvänveden ero vastukseen
 • Aalto- ja tuulikuorman vaikutukset kulkuasentoon 
 • Sortokulman ja ohjailun vaikutukset aluksen lisävastukseen
 • Potkurin kuormitukset
 • Työnnön alentuminen
 • Potkurin ventilointi 
 • Suhteellinen aallon kohoaminen
 • Potkurin ominaisuudet 
 • Rungon lisävastukset

Alusten ohjailtavuuden riskiarviointi

IMO:n standardiohjailukokeet

 • Zig-zag testit eri kulmilla
 • Peräsinkokeet eri kulmilla
 • Kääntöympyrätesti
 • Aluksen hätäpysäytyskoe

Lisäohjailukokeet

 • Spiraalikoe
 • Spiraalikoe käänteisesti
 • Ulosveto-ohjailu
 • Pienempi zip-zag-ohjailu
 • Satamaohjailu sekä ohjailu pienellä nopeudella
 • Paaluvetokokeet

 

Animoitu aaltokuvio aluksen kulkiessa matalassa ja kapeassa kanavassa. Kanavan seinät vaikuttavat niiden ja aluksen välillä havaittuun painevaihteluun.

 

Animaatiossa on kuvattu meren pinnan virtausnopeutta, kun alusta ohjaillaan Miamin kääntöaltaassa.

 

Ota yhteyttä

Contact Us

Juha Tanttari

Lead Consulting Engineer, Technology Solutions, CFD

email: juha.tanttari@elomatic.com