Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map

LVI ja ympäristöriskianalyysit

Simulointia käytetään usein lämmitys- sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien suunnittelun apuvälineenä. Sekä yksittäisiä laitteita että niistä koostuvia laajoja kokonaisuuksia on mahdollista mallintaa. Analyyseillä voidaan tutkia esimerkiksi lämpötilavaihteluita, lämpökuormia, ilmankosteutta, partikkelien leviämistä, kaasujen sekoittumista ja pakotettua tai luonnollista konvektiota.

Esimerkkejä palveluistamme:

 • Päätelaitteen painehäviön ja melunmuodostuksen laskeminen
 • Lämmönvaihtimien optimointi (lämmönsiirto ja painehäviö)
 • Suutinten optimointi (suihkun muoto ja sekoittuminen)
 • Hiukkasten pitoisuuksien ja liikkeen mallintaminen
 • Suhteellisen kosteuden simuloiminen
 • Eri kaasujen sekoittuminen
 • Sisätilojen ilmastointi ja optimointi, hullunkierron tai kuolleiden alueiden tunnistaminen
 • Tuuliolosuhteet kaupunkiympäristössä
 • Palosimulaatiot (savunpoisto, evakuointi ja lämpökuormat)
 • Pölynhallinta

Lämpömukavuus

Julkisten tilojen mallinnuksessa on otettava huomioon useita eri näkökohtia, jotta tila olisi käyttäjilleen mukava ja turvallinen:

 • Huoneen lämpötila
 • Ilmankosteus
 • Ilmavirtauksen nopeus
 • Puhaltimien kapasiteetti
 • Ilmanvaihto-, lämmitys- ja ilmastointilaitteiden sijainti
 • Lämpöhäviöt ikkunoiden, seinien ja ovien läpi
 • Oletettu käyttöaste
 • Ympäristön olosuhteet

Puhdastilat

Punaisen Ristin veripalvelu

Puhdastilojen tiukat puhtausvaatimukset on vaikea saavuttaa tavanomaisilla menetelmillä, varsinkaan energiatehokkaasti. Virtauslaskennan avulla saadaan parempi käsitys ilmavirroista ja lämpötilajakaumasta puhdastilan sisällä sekä voidaan optimoida ilmavirtojen kulku niin, että vaadittu ilmamäärä ja energiankulutus on mahdollisimman pieni.

Jäähdytys

S-Group, Logistics Center
S-ryhmän logistiikkakeskus

Lämpösimulointi mahdollistaa asianmukaisen jäähdytysratkaisun suunnittelun jopa suuriin varastotiloihin siten, että energiakustannukset pienenevät. Simuloinnilla voidaan osaltaan varmistaa, että varastointiolosuhteet jakeluketjun jokaisessa vaiheessa ovat varastoitaville tuotteille optimaaliset.

Ilmanvaihto

AX-Suunnittelu, asiakas Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri

Ilmanvaihdon päätelaitteiden sijoittelu voidaan helposti optimoida virtauslaskennan avulla. Pysäköintihallit ovat yleinen esimerkki sovelluksesta, jossa puhaltimien suorituskykyä sekä tulo- ja poistolaitteiden suorituskykyä voidaan tutkia.

Yksittäinen päätelaite

Asiakas: Genano

Uudenlainen pienempi ilmanpuhdistin on yksi esimerkki päätelaitteista, joita voidaan tutkia ja optimoida virtauslaskennan avulla. Tässä tapauksessa tavoitteena oli suunnitella niukasti lattiatilaa vievä yksikkö. Simulaatioiden avulla tunnistettiin melulähteitä ja optimoitiin puhallinkammiota. Tulosten perusteella tehtiin muutoksia puhaltimen kiinnittimiin ja kammion muotoon, mikä johti pienempään ja hiljaisempaan lopputuotteeseen.

Tuuliolosuhteet ja vaaralliset onnettomuudet

Aerodynamiikan tuntemus on tarpeen, jotta rakennuksen vuorovaikutus ympäristönsä kanssa voidaan ymmärtää paremmin. Tämä vuorovaikutus määrää, miten mukaviksi olosuhteet rakennuksen ympäristössä koetaan ja miten turvallinen se ympäristö ihmisille on.

Onnettomuuksia ja vaarallisia tapahtumia, kuten tulipaloja, kaasuvuotoja ja räjähdyksiä voidaan simuloida tarkasti. Tällöin pystytään selvittämään esimerkiksi se, miten haitalliset kaasut leviävät ja mikä on turva-alueen koko.

 

Esimerkkejä palveluistamme:

 • jalankulkijoiden olosuhteet
 • tulipalojen savun, palokaasujen ja paineaaltojen eteneminen
 • pakokaasujen ja epäpuhtauksien kulkeentuminen ja leviäminen
 • ympäristöriskianalyysi
 • luonnollisen ilmanvaihdon toiminta

 

Asuinrakennuksen ulospuhallus

Tasa-arvopinnat, joissa ulospuhallusilman pitoisuus on 1 %.

Asuinrakennuksen ulkoilman sisäänottokohdassa ulospuhallusilman pitoisuus saa olla enintään yksi prosentti, jotta ilmanlaatu on hyvä. Virtauslaskennalla voidaan varmistaa kriteerin täyttyminen erilaisissa tuuliolosuhteissa ja tarvittaessa ehdottaa muutoksia päätelaitteiden rakenteeseen tai sijoitteluun.

 

Ota yhteyttä

Contact Us

Kenneth Eriksson

Sales Manager, Technology Solutions, CFD

email: kenneth.eriksson@elomatic.com