Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map

Turvallisuus ja mukavuus

Aerodynamiikkatarkastelut

Alukselle tehdään tyypillisesti tuulivastuskertoimen määritys ja selvitetään pakokaasujen leviäminen aluksen ulkokansilla eri olosuhteissa. Näiden lisäksi matkustajalaivoissa, missä oleskellaan ulkokansilla, voidaan tarkastella myös ulkokansien tuuliolosuhteita turvallisuuden ja matkustajien viihtyisyyden varmistamiseksi.

Tuulikuormien laskennalla varmistetaan aluksen operointikyky halutuissa tuuliolosuhteissa. Kuormien perusteella mitoitetaan alukselle riittävä ohjailukapasiteetti.

Pakokaasujen leviämislaskennalla tutkitaan ja varmistetaan ettei haitallisten kaasukomponenttien pitoisuudet pääse ylittymään alueilla, missä ihmiset voivat oleskella. Laskennan avulla voidaan helposti kokeilla erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, joilla pitoisuuksia saadaan tarvittaessa alennettua.

Aluksen ulkokansien turvallisuustekijöitä voidaan kartoittaa ja parantaa virtauslaskennan avulla aivan kuten matkustusmukavuutta ja viihtyisyyttäkin. Laskennalla on helppo arvioida ennen aluksen rakentamista ulkokansien tuuliolosuhteet sekä tarvittaessa tarkastella ja vertailla erilaisia vaihtoehtoja hyvien olosuhteiden varmistamiseksi.

Turvallinen nestekaasun tankkaus

Simulointien avulla voidaan määritellä nestekaasun tankkausasemilla turva-alueen laajuus. Leviämislaskennat voivat sisältää onnettomuustilanteet erilaisissa tuuliolosuhteissa sekä nestekaasun siirrossa laivasta toiseen että tankkiautosta laivaan. Tulokset raportoidaan niin, että raportti täyttää luokitteluviranomaisten vaatimukset.

Pakokaasuputkiston räjähdysanalyysi

Kaasumoottoreiden pakokaasuputkistojen räjähdyslevyjen toimivuus voidaan varmistaa simuloimalla. Mallinnusalue ulottuu ahtimesta aina pakokaasun purkautumiseen asti. Sähkökatkon sattuessa kaasu ei syty yhdessäkään sylinterissä, kun taas osittainen toimintahäiriön sattuessa jokin sylintereistä ei toimi. Kummassakin tapauksessa räjähdyslevy on asetettu alun perin suunniteltuun paikkaan.

Metaanin palaminen mallinnetaan vain osassa laitteita, ja parametrit kuten massavirta, lämpötila ja ilmakerroin määritellään tapauskohtaisesti kullekin moottorille erikseen.

Pakokaasuputkiston räjähdysanalyysi (englanniksi) »

Ilmanvaihto ja tulipalot

Tämä simulointi on toteutettu hallissa ilmanvaihdon optimoimiseksi mahdollisimman energiataloudelliseksi. Virtauslaskenta on myös erinomainen työkalu silloin, kun halutaan tutkia tulipalon palokaasujen kulkeutumista pois sisätiloista, ja myös lämpökuormia voidaan tällöin laskea. Tyypillisiä kohteita ovat laivojen autokannet, hyttikäytävät ja konehuoneet.

Ennen
Jälkeen

 

Ota yhteyttä

Contact Us

Juha Tanttari

Lead Consulting Engineer, Technology Solutions, CFD

email: juha.tanttari@elomatic.com