Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
Virtauslaskenta (CFD)

Lujuuslaskenta ja rakenneanalyysi

Elomaticin rakenneanalyysipalvelut ovat kattavat, ja olemme laajasti tunnettu luottettava kumppani vaativissa lujuuslaskentaprojekteissa. Ammattilaisillamme on kokemusta tuhansista rakenneanalyysiprojekteista sekä värähtely-, väsymis- ja lämpöanalyyseistä. Analyysin perusteella raportoimme selkeästi mitä kuormituksia rakenteelle voidaan hyväksyä sekä teemme tarvittaessa toimenpidesuosituksia.

Missä rakenneanalyysiä voi hyödyntää?

Rakenneanalyysi sopii parhaiten projektin konsepti- ja suunnitteluvaiheeseen, mutta sitä voidaan hyödyntää myös olemassa olevien rakenteiden ongelmakohtien tutkimiseen ja parantamiseen. 

Mitkä ovat rakenneanalyysin hyödyt?

Rakenteen lujuuden varmistamisella suunnitteluprojektin alussa vältetään kalliit ja mahdollisesti myös vaaralliset suunnitteluvirheet myöhemmin. Parhaimmillaan rakenneanalyysin avulla voidaan välttää prototyyppien valmistaminen kokonaan.

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Rakenneanalyysia pitäisi ehdottomasti hyödyntää

 • Luokituslaskennassa
 • Tuotekehityksessä
 • Tuotekonseptitutkimuksessa
 • Optimoinnissa
 • Riskianalyysissä
 • Vianmäärityksessä
 • Asiakaspalvelussa ja myynnin tuessa

Rakenneanalyysin edut:

 • Vaatimustenmukaisuuden todentaminen
 • Luotettavammat rakenteet
 • Valmistus- ja elinkaarikustannussäästöt
 • Vähäisempi prototyyppien tarve
 • Nopea vaihtoehtojen vertailu
 • Tuotekehityksen nopeutuminen
 • Tuotteen suorituskyvyn ennustaminen
 • Tehokas tuki päätöksentekoon
 • Ympäristöystävällisemmät tuotteet
 • Parempi ymmärtämys lopputuotteesta tai prosessista
 • Helpompi vianmääritys
 • Materiaali- ja painosäästöt
 • Tuotteen pidentynyt käyttöikä

Kone- ja laitevalmistusteollisuus

FE-Analyysin avulla nosturin käyttäytymistä voi ymmärtää paremmin.

Elomatic on tarjonnut rakenneanalyysipalveluja kone- ja laitevalmistusteollisuudelle 1970-luvulta lähtien. Vaikka analyysityökalut ja menetelmät ovat parantuneet ja tietokoneiden laskentakapasiteetti on kasvanut, ovat laskennan perusperiaatteet säilyneet samoina.

Toimialaosaamisemme takaa kustannustehokkaan nopean toteutuksen monimutkaisissakin analyysiprojekteissa. Yhdessä muiden asiantuntijoidemme kanssa voimme tarjota ratkaisun ideasta piirustuksiin ja pidemmälle. 

Erityisosaamisalueet

 • Paperikoneet 
 • Nosturit - konttinosturit, kaivurikuormaajat, telakkanosturit, laivanosturit, henkilöstönostimet, nostoapuvälineet
 • Ajoneuvot - traktorit, kaivosajoneuvot, harvesterit, perävaunut
 • Koneet ja tuotantolaitteet - testilaitteet, räätälöidyt tuotantokoneet, materiaalinkäsittelylaitteet ja -työkalut, kokoonpanojigit, hitsauskoneet, lisälaitteet, ilmailu- ja avaruusteollisuuden välineet
Lue lisää: Nosturit

Prosessi ja energia

Korkeapainekammio. Tyypilliseen projektiin sisältyy painelaiteluokitus ja tuotekehitystä.

Meillä on usean vuosikymmenen kokemus prosessi- ja energiateollisuuden analyyseistä. Kokemuksemme ulottuu perussuunnittelusta vaativiin suunnittelutöihin. Olemme toteuttaneet vaativia rakenne-, värähtely-, väsymis- ja lämpöanalyysejä tyytyväisille prosessi- ja energiateollisuuden asiakkaille. Ydinvoimateollisuudelle teemme vaatimustenmukaisuuden arviointeja kattaen laajasti teknisen laskennan osa-alueet.

Suoritamme vaativia painelaite- ja putkistolaskelmia kaikkien tavallisimpien standardien mukaan. Palveluihimme kuuluvat myös seismiset analyysit eri maiden maanjäristysstandardien mukaan.

Osaamisemme avulla voitte varmistaa laitteen tai prosessin turvallisen käytön. 

Laskentaverkko tyypillisestä laivarungon alimallista. Projekteissamme rungon lujuuslaskenta tehdään yleensä elementtimenetelmällä luokitussääntöjen mukaisesti: DNV-GL, ABS, CSR, Bureau Veritas jne.

Elomaticilla on yli 30:n vuoden kokemus vaativista meriteollisuuden rakenneanalyyseistä.

Tietotaitomme ja kapasiteettimme riittää isoimpiinkin projekteihin. Yhdessä laivasuunnittelijoidemme ja muiden asiantuntijoiden kanssa voimme toimittaa valmiin ratkaisun piirustuksiksi asti tai tarvittaessa pidemmällekin.

Esimerkkejä rakenneanalyysin hyödyistä meriteollisuudessa:

 • Luokitusraporttien tuottaminen luokkasääntöjen mukaisesti
 • Laivojen ja offshore-rakenteiden yksityiskohtaiset analyysit
  • Rakenteiden optimointi (lujuus, stabiilisuus ja värähtely)
  • Painonsäästö
  • Eliniän pidentäminen
 • Parannuskohteiden löytäminen jo projektin alussa
  • Ajansäästö
  • Suunnittelukonseptien nopea arviointi
 • Vaatimusten täyttäminen ja ylittäminen
  • Erityisratkaisujen mahdollistaminen
  • Parantunut matkustusmukavuus

Lentokone- ja kevytrakenteet

Rauma-luokan ohjusveneen pohjan korroosiokorjaus. Arvokkaiden rakenteiden korjaus- ja jännitysanalyysi mahdollistaa merkittävät säästöt eliniän kasvun myötä. 

Meillä on laaja-alaista komposiitti- ja kevytrakenneosaamista mukaan lukien rakenneanalyysit, korjausanalyysit ja komposiittirakenteiden suunnittelu. Asiantuntemuksemme avulla varmistamme luotettavat komposiittiratkaisut ilmailu- ja kevytrakenneteollisuuden sovelluksissa. Yhdessä komposiittisuunnittelijoidemme kanssa voimme palvella rakenteen toteutettavuuden esiselvityksestä aina piirustuksiin asti. Komposiittirakenteiden korjaus- ja muutosanalyysit taas mahdollistavat niiden eliniän pidentämisen.

Esimerkkejä kevytrakenneosaamisestamme:

 • Materiaalimallien generointi
 • Komposiittien optimointi
 • Hybridirakenteet, alumiini- ja teräskomposiittirakenteet
 • Materiaali- ja valmistusosaaminen
 • Korjaus- ja muutosanalyysit

Erityisosaaminen

Sekoittimen kytketty analyysi. Analyysin avulla on mahdollista mallintaa nesteen ja rakenteen välinen vuorovaikutus.

Tietotaitoamme fysikaalisten ilmiöiden mallintamisesta voidaan hyödyntää usealla teollisuudenalalla. Tarjoamme lähellä perustutkimusta olevia palveluita, mikäli ongelmaan liittyy monimutkaisten fysikaalisten ilmiöiden mallintaminen. Kyse saattaa olla epätavallisista kuormista, monimutkaisista materiaaleista, erikoisista kuormitustapauksista tai yksinkertaistavista laskentamalleista. Malleihin voidaan sisällyttää virtauksen ja rakenteen välinen vuorovaikutus, jolloin pystytään tarkasti selvittämään esimerkiksi rakenteen väsymistä tai värähtelyä. Lämmönsiirron ja sähkömagneettisten ominaisuuksien huomioiminen voi antaa suunnittelijalle merkittävää hyötyä lämpöjännitysten ymmärtämisessä. Pyrimme hyödyntämään laaja-alaista osaamistamme eri toimialoilta tarjotaksemme asiakkaillemme parhaan mahdollisen palvelun.

Esimerkkejä erikoisosaamisestamme:

 • Matemaattinen mallintaminen
 • Monifysiikkamallinnus
 • Seisminen analyysi (maanjäristysanalyysi)
 • Räjähdykset ja palaminen
 • Akustiikka
 • Komposiitit
 • Kytketty analyysi, virtauksen ja rakenteen vuorovaikutus
 • Roottoridynamiikka
 • Optimointi
 • Monikappaledynamiikka

 

Ota yhteyttä

Contact Us

Santeri Kallionpää

Sales Manager, Technology Solutions, FEM

gsm: +358 40 900 4506
Puh. +358 10 395 7663
email: santeri.kallionpaa@elomatic.com