Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
Virtauslaskenta (CFD)Teknisen laskennan referenssit
FEM Structural Analysis

Lujuuslaskenta

Lujuuslaskenta-asiantuntijamme ovat toteuttaneet tuhansia rakenne-, tärinä-, rasitus- ja lämpölaskentatoimitusta. Laskentatuloksista selviää hyvin, millaisia kuormia rakenteenne kestää. 

Mihin lujuuslaskenta soveltuu? 

Lujuuslaskenta soveltuu parhaiten projektien konsepti- ja suunnitteluvaiheisiin, mutta sitä voidaan myös käyttää tarkasteltaessa ja korjattaessa olemassa olevien rakenteiden rakenteellisia ongelmia.

Mitkä ovat lujuuslaskennan hyödyt?

Varmistamalla rakenteellinen lujuus suunnittelun alkuvaiheessa voidaan välttää kalliita ja mahdollisesti myös vaarallisia suunnitteluvirheitä. Kaikkein tehokkaimmissa tapauksissa päästään suoraan valmiisiin tuotteisiin, jolloin säästytään monien prototyyppien tuottamiselta ja testaukselta.Lujuuslaskennan tärkeys korostuu entisestään, kun rakenteisiin ja niiden luotettavuuteen kohdistuvat vaatimukset tiukentuvat koko ajan. 

Osaamisalueemme

  • Koneenosat ja kokoonpanot
  • Kattilat
  • Ajoneuvot
  • Teräsrakenteet
  • Nosto- ja turvalaitteet
  • Painelaitteet, säiliöt, siilot
  • Putkistot
  • Vianetsintäpalvelut

Referenssit

Ota yhteyttä

Aiheeseen liittyvät artikkelit