Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
Lujuuslaskenta
CFD Analysis

Virtauslaskenta (CFD)

Virtauslaskenta (CFD) on yleisesti käytetty menetelmä nesteiden ja kaasujen virtausten ja niissä tapahtuvien ilmiöiden tutkimiseen. Virtauslaskennan etu kokeelliseen tutkimukseen tai testaukseen verrattuna on sen vaivattomuus ja nopeus.

Virtauslaskennan hyödyt

Virtauksien hallinnalla voidaan parantaa tuotteen suorituskykyä ja toimivuutta ja näin ollen säästää kustannuksissa. Sopivimmat vaihtoehdot voidaan selvittää jo suunnitteluvaiheessa, jolloin mahdollisilta ongelmilta vältytään ja saadaan tuotteesta välittömästi paras mahdollinen.

  • Toimivimmat rakenteet
  • Vähentää prototyyppien tarvetta
  • Kustannustehokas vaihtoehtoisten suunnitelmien tarkastelu
  • Lisääntynyt tieto virtausilmiöistä
  • Helpompi vianmääritys

Mihin virtauslaskentaa voi käyttää?

Mikä tahansa virtaustilanne voidaan mallintaa virtauslaskennan avulla. Virtausta tapahtuu laitteiden sisällä ja niiden välittömässä läheisyydessä. Myös ympäristössä tapahtuvaa virtausta voidaan tutkia virtauslaskennalla. Virtaus voi olla kylmää, kuumaa, kaasua tai nestettä, tai näiden sekoitus. Lisäksi virtaus voi sisältää erilaisia partikkeleita.

Virtauslaskenta on erityisen käyttökelpoinen, kun halutaan ymmärtää syvällisesti sovelluksessa tapahtuvia ilmiöitä. Lisääntynyt ymmärrys tuottaa entistä parempia tuotteita.

Tiesitkö, että voit säästää ajassa jopa 80% ja kustannuksissa jopa 60% käyttämällä virtauslaskentaa (CFD) suunnittelun tukena. Tilaa videotallenne ja katso kuinka säästöt saavutetaan.

TILAA VIDEOTALLENNE

Referenssit

Ota yhteyttä

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Aiheeseen liittyvät esitteet