Elomatic Logo

Intelligent Engineering

World map
LujuuslaskentaProcess Flow
CEM Analysis

CEM-laskenta

Laskennallisen sähkömagnetismin asiantuntijamme analysoivat teollisia toimipaikkoja ja simuloivat sähkömagneettisten kenttien mahdollisia haittavaikutuksia työntekijöihin sekä suojalaitteiden toimivuutta.

Mikäli analyysi osoittaa työntekijöille mahdollisesti koituvan haittaa, toimitamme teille suunnitelman, josta käy ilmi välittömät toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. Tämä vähentää turhia sairauspoissa¬oloja ja työsairauksia sekä varmistaa osaltaan, että noudatatte työturvallisuussäädöksiä.

Mitä tietoja tarvitsemme cem-laskennan tekemistä varten?

Jotta pystymme ajamaan simuloinnin, meidän täytyy tietää muuntajan keskimääräinen kuormitus sekä sen muut tekniset tiedot. Lisäksi tarvitsemme rakennuksen mitat sekä tiedon muuntajan ja rakennuksen rakennemateriaaleista. 

Kuinka kauan cem-laskenta kestää?

Tyypillinen simulaatio kestää muutaman päivän toimipaikan koosta, muuntajien lukumäärästä ja muuntajien välisestä etäisyydestä riippuen.

Cem:n muita sovellusaloja

CEM:n avulla voidaan simuloida monia erilaisia sähkömagneettisia ilmiöitä. Tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi laitteiston eliniän pidentämiseen sekä vähentämään sähkömagneettisia häiriöitä mittauslaitteissa. 

Ota yhteyttä

Aiheeseen liittyvät artikkelit