Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
TehokkuuspalvelutTuote- ja palvelukehitys
Technical Analysis

Tekninen laskenta

Tavoitteenamme on asiakkaidemme menestys ja haluamme tukea heitä tavoitteidensa saavuttamisessa. Olemme suurin teknistä analyysia tarjoava tiimi Suomessa ja osaamisemme on hyvin laaja-alainen.

Voimme auttaa yritystänne kehittymään alan johtavaksi toimijaksi. Teknisen laskennan palvelumme mahdollistavat entistä parempien tuotteiden kehittämisen sekä niiden toiminnan ja turvallisuuden varmistamisen lähes missä tahansa teollisuuden sovelluksessa.

Teknisen analyysin tuottamia etuja

  • Suunnitteluprosessin kustannussäästöt ja tehokkuus ja olemassa olevin rakenteiden vaivaton päivitys
  • Prototyyppien ja mittausten tarpeen vähentyminen
  • Tuotteen toiminnan aiempaa syvällisempi ymmärrys
  • Päätöksenteon tuki valittaessa parasta mahdollista kokoonpanoa

Teknisen analyysin toteutustapoja

  • Virtauslaskenta (CFD)
  • Lujuuslaskenta (FEM)
  • CEM-laskenta (Sähkömagnetismin tekninen laskenta)

Ota yhteyttä! Annamme mielellämme lisää tietoa siitä, miten tekninen laskentamme voi tuottaa lisäarvoa organisaatiossasi.

Virtauslaskenta (CFD)

Lujuuslaskenta

Teknisen laskennan referenssit

Referenssit

Materiaalipankki

Sandvik Mining and Construction Oy ja Elomatic Oy suunnittelivat yhdessä poralaitteen puomin väsytystestilaitteen.

10.07.2018

Poralaitteen väsytystestilaitteen suunnittelucase

Lämmönvaihtimia käytetään monissa eri kohteissa niin teollisuuslaitoksissa kuin kotitalouksissakin. Esimerkiksi kotoa löytyvä lämpöpatteri on eräs lämmönvaihdin. Lämmönvaihtimet siis siirtävät lämpöä kuumasta kylmään jonkin kiinteän seinämän kautta. Kotitalouksissa niitä käytetään lämmittämään sisäilmaa, teollisuudessa niitä käytetään vastaavasti jäähdyttämään tai lämmittämään nesteitä tai kaasuja. Virtauslaskennan (Computational Fluid Dynamics, CFD) avulla niiden toimintaa voidaana tutkia kustannustehokkaasti ilman kalliita prototyyppejä. Näin voidaan tehdä jo suunnitteluvaiheessa tarvittavat muutokset niiden optimaalisen toiminnan saavuttamiseksi.

08.09.2017

Virtauslaskenta lämmönvaihtimen suunnittelun työkaluna

Rakennusten tuulikuormituksen laskeminen on olennainen osa rakennusten suunnittelua. Tyypillisesti tuulikuorma lasketaan tietyn standardin, esim. Eurokoodin mukaisesti, jossa erityyppisille rakennuksille on annettu omat muotokertoimet. Monesti standardin antama tuulikuorma on suunniteltu umpinaisille rakenteille, tai jossa aukkojen koko on hyvin pieni. Kun rakenteessa on suurempia aukkoja, on niiden tuulikuorman ennustaminen standardin antaman analyyttisin menetelmin hankalampaa. Tällöin virtauslaskentaa voidaan käyttää hyväksi tuulikuorman ennustamiseksi. Mallinnuksen tuloksia voidaan käyttää puolestaan hyväksi rakennuksen suunnittelussa. Näin voidaan mm. rakennuskustannuksissa säästää, kun rakennuksia ei tarvitse ylimitoittaa vaan huomioida ainoastaan niihin kohdistuva todellinen kuorma.

04.08.2017

Tuulikuorman ennustaminen virtauslaskennan avulla

Hitsattujen rakenteiden väsymismitoitus

New Call-to-action

Ota yhteyttä

Aiheeseen liittyvät sivut

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Aiheeseen liittyvät esitteet