Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
Data-analyysi
Elomatic Oy

Visualisointi

Tuotetun mittausinformaation jalostus ja visualisointi on erittäin tärkeää, kun halutaan viedä ajotavallisia tehostamistoimenpiteitä käytäntöön. Mahdollisia visualisointimuotoja ovat esimerkiksi seuraavat:

  • Tarvelähtöiset dashboardit, KPI-arvot
  • Liikennevalot ja väri-indikaattorit
  • Hyötysuhde- ja tehokkuuskäyrät

Käytettävät visualisointityökalut valitaan aina kohteen tarpeiden mukaan ja niitä voidaan pyrkiä toteuttamaan olemassa olevassa järjestelmässä tai datan esittämiseen voidaan hakea tarpeiden mukainen uusi sovellus.