Elomatic Logo

Intelligent Engineering

World map
Elomatic Oy

Tiedonkeruun rakentaminen

Tiedonkeruunmoduulissa tarvittavaa mittausinformaatiota kerätään sekä reaaliaikaiseen käyttöön, että raportoinnin tarpeisiin.

Tyypillisesti jatkuva aikaleimattu data luetaan kenttälaitteista niiden kommunikointirajapinnasta. Aikaleimaus voidaan toteuttaa myös ohjauslogiikoiden sisällä.

Mittausinformaation tallennuksessa voidaan hyödyntää olemassa olevaa tai hankittavaa tietokantaa. Historiatietokanta mahdollistaa raporttien generoinnit eri tarpeisiin, sekä datan analysoinnin eri työkaluilla.