Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
ToteutussuunnitteluData-analyysi
Elomatic Oy

Tiedonkeruun rakentaminen

Tiedonkeruun rakentamisen vaiheessa mittausinformaatiota kerätään reaaliaikaiseen käyttöön sekä raportoinnin tarpeisiin.

Tyypillisesti jatkuva aikaleimattu data luetaan kenttälaitteista niiden kommunikointirajapinnasta. Aikaleimaus voidaan toteuttaa myös ohjauslogiikoiden sisällä.

Mittausinformaation tallennuksessa voidaan hyödyntää olemassa olevaa tai hankittavaa tietokantaa. Historiatietokanta mahdollistaa raporttien generoinnit eri tarpeisiin, sekä datan analysoinnin eri työkaluilla.