Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
Toteutussuunnittelu
Elomatic Oy

Tarvemäärittely

Tarvemäärittelyssä käydään läpi tiedonhallinnan nykytila ja tehdään suunnitelma tilanteen parantamiseksi. Sisällöllisesti työ voi keskittyä esimerkiksi energia-, materiaali- tai tuotantotehokkuuden mittaamiseen, seurantaan ja analytiikkaan.

Määrittelyvaiheessa on tärkeää pyrkiä hyödyntämään olemassa oleva informaation, laitteet sekä järjestelmät ja vasta tarpeen vaatiessa lisätä kokonaan uusia ratkaisuja. Työn toteutus jakaantuu seuraaviin vaiheisiin.

  1. Tarkasteltavan kohteen valinta ja esitietojen läpikäynti 
  2. Nykytilan kartoitus
  3. Kehityssuunnitelman toteutus 
  4. Suunnitelman läpikäynti kohteessa / workshop