Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
Tiedonkeruun rakentaminenVisualisointi
Elomatic Oy

Data-analyysi

Data-analyysillä on mahdollista tarkastella esimerkiksi seuraavia kokonaisuuksia:

  • Prosessien ja laitteiden toiminta ja tehokkuus 
  • Laatupoikkeamien syyn etsintä ja ennustaminen
  • Tuotantoprosessien poikkeustilanteiden analysointi

Olennaista on koota edustava ja ilmiötä kuvaava mittausdata tarkasteluun, jonka jälkeen käytettävät analyysimenetelmät valitaan tarpeen mukaan. Tyypillisesti data-analyysi jakaantuu seuraaviin vaiheisiin:

  1. Tarkasteluun otettavien mittaussuureiden valinta
  2. Datansiirto analyysiin
  3. Mittausdatan analysointi 
  4. Alustavien tulosten läpikäynti  / workshop
  5. Mahdolliset tarkentavat analyysit
  6. Loppuyhteenveto ja korjaavien toimenpiteiden toteutus