Elomatic Logo

Intelligent Engineering

World map
Materiaalikatselmukset
Data-analyysi

FORMIOT -palvelukokonaisuus

Paranna tuotannon tehokkuutta ja löydä ratkaisut ongelmakohtiin jalostamalla laitteista ja prosesseista saatavaa informaatiota.

Elomaticin FORMIOT palvelukokonaisuus tarjoaa yrityksille tukea tiedolla johtamisen eri vaiheisiin. Autamme mielellämme jo tarvemäärittelyn toteutuksessa, jonka tuloksena syntyy suunnitelma asiakastarpeiden mukaisesta toteutusmallista. Tarjoamme palvelua myös instrumentoinnin, automaation ja mittaustiedonkeruun rakentamiseen eri alustoille. Datan visualisoinnissa autamme tuomaan esille prosessin tärkeimmät tunnusluvut helposti ymmärrettävään muotoon. Datan analysoinnissa hyödynnämme mm. prosessidiagnostiikka- ja mallinnustyökaluja, jotka mahdollistavat mittaustiedon jalostamisen konkreettisiksi tehostamistoimenpiteiksi.

Palvelumodulit:


Kokonaisvaltainen energiakatselmus antaa hyvän kokonaiskuvan teollisuuslaitoksen energiankäytön jakaantumisesta ja suuruusluokista. Tyypillisesti tällainen katselmus pohjautuu kuitenkin varsin lyhyeen otantaan mittauksia, joista suurin osa on kertamittauksia. Lisäksi näissä laajoissa selvityksissä haasteena on kustannustaso ja toimenpidesuositusten tuottaminen riittävän konkreettiseen muotoon. Kohteissa, joissa prosessi on monimutkainen ja mittausdataa on hyvin saatavissa, voidaan data-analytiikkaa hyödyntää tehostustoimien löytämiseen.

01.02.2019

Näin parannat energiatehokkuutta

Ennätyksellisen kuuman kesän jälkeen keskusteluissa nousee esiin tasaisesti ilmastonmuutos ja sen vaikutukset ihmisten arkeen. Pitkä hellejakso sai aikaan ilmalämpöpumppujen myynnin räjähtävän kasvun, elintarviketeollisuus joutui kamppailemaan jäähdytyksien riittävyyden kanssa ja jopa ydinvoimalan kapasiteetti laski lämpimän meriveden takia. Tällaisen kesän jälkeen voikin joutua kaivamaan ilmastonmuutoksen vastustajia syvältä viileistä kivenkoloista vaikkakin suuretkin vaihtelut vuosien välillä kuuluvat olennaisena osana ilmaston luonteeseen.

16.10.2018

Energiakatselmus­myyttejä, totta vai tarua?

Tällä hetkellä puhutaan paljon koneoppimisesta ja tekoälystä, mutta ikävä kyllä teollisuuslaitosten kentän tasolla eräät asia näyttävät jääneen toissa vuosikymmenelle. Mitä kauemmaksi itse ydin prosessista mennään, sitä vähemmän dataa eri tarkasteluihin on saatavissa. Kun tarkastellaan esimerkiksi energiatehokkuutta, nousevat haasteet vahvasti pinnalle.

16.04.2018

Pullonkauloja ja haasteita energiatehokkuusdatan jalostamisessa

There is currently much talk about machine learning and artificial intelligence but unfortunately, at industrial plant floor level, things seem to have remained in another decade. The further we move from the core process, the less data is available for different inspections. When checking energy efficiency, for example, these challenges come strongly to the fore.   

10.10.2018

Bottlenecks and challenges in processing energy efficiency data

Energy efficiency audits often generate good efficiency optimisation recommendations, but these are rarely developed into a form that allows practical implementation. The actual investment is clouded in many uncertainties that require clarification, even if the optimisation potential is known. In many cases the next step in optimisation projects is developing a concept, or in the best case scenario, a preliminary design.    

23.02.2018

Concept and preliminary design of energy efficiency measures – Turning optimisation suggestions into reality

In recent years energy efficiency audits have been at a turning point in large companies. In many places they have been conducted at least once according to the Motiva model, in addition to which, the EU Energy Efficiency Directive and Finnish legislation have introduced new demands for auditing. As a result, many companies have started looking at new ways of surveying their energy efficiency potential?   

12.06.2017

New generation of energy efficiency audits – tools for large companies

Näin saat apua
tiedonkeruuseen ja -jalostamiseen

 1. Yhteydenotto ja veloitukseton tarvemääritely Elomaticin asiantuntijan kanssa.
 2. Suunnitelman mittaamiseen ja seurantaan, sekä potentiaalisten data-analyysikohteiden määrittely.
 3. Toteutusprojektin valinta
  • Kenttämittausten suunnittelu ja asennus
  • Kenttätiedonsiirron suunnittelu ja toteutus
  • Mittaustietokannan ja tiedonkeruun rakentaminen
  • Mittaustiedon jalostaminen ja visualisointi
  • Valitun kohteen tarkastelu data-analyysiä hyödyntäen

 


Aiheeseen liittyvät artikkelit