Elomatic Logo

Intelligent Engineering

World map
Materiaalikatselmukset
Data-analyysi

FORMIOT data-analyysi

Mittaustiedonkeruu ja informaation jalostaminen on tulevaisuudessa entistä tärkeämmässä roolissa yrityksen toiminnan kehittämisessä. Digitalisaatio mahdollistaa tiedon tehokkaan hyödyntämisen. Mittaustiedon keruu, datan analysointi ja informaation jalostaminen helposti käsiteltävään muotoon nousevat keskeiseen rooliin haettaessa yrityksen toiminnassa tehokkuutta, kustannussäästöjä ja edelleen kilpailuetua kiristyvillä markkinoilla.

Elomaticin FORMIOT data-analyysipalvelu mahdollistaa projektin joustavan toteutuksen aina yksittäisistä laitetarkasteluista tehdastason järjestelmiin asti. Tunnemme asiakkaidemme prosessit perusteellisesti, ja siksi voimme tarjota datan avulla yksityiskohtaiset ratkaisut heidän tuotannollisiin ja toiminnallisiin tarpeisiinsa.

Lue lisää miten Data-analyysi auttaa
liiketoiminnan kehittämisessä

Palvelu koostuu selkeistä kokonaisuuksista.

  • Tiedonkeruupalvelu
  • Data-analyysi, raportointi ja visualisointi
  • Yhteistyösopimukset
  • Asiantuntija- ja toteutuspalvelut
  • Koulutus

Aiheeseen liittyvät artikkelit