Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
EnergiatehokkuuskoulutuksetMotiva-malliset energiakatselmukset
Elomatic Oy


Suuren yrityksen pakollinen energiakat­selmus

Vuoden 2015 alussa voimaan astunut energiatehokkuuslaki velvoittaa suuren yrityksen tekemään energiakatselmuksen neljän vuoden välein. Seuraava katselmus on oltava toteutettuna viimeistään 5.12.2019 mennessä. Meiltä löytyy pätevöityneet yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilöt työn suorittamiseksi tai voimme neuvoa miten katselmus toteutetaan tehokkaasti yrityksessäsi. 

Suureksi yritykseksi määritellään yritys, jonka henkilöstömäärä on yli 250 tai liikevaihto on yli 50 M€ ja tase on yli 43 M€. Pakollisesta yrityksen energiakatselmuksesta vapautuminen on mahdollista tietyin edellytyksin.

Yrityksen energiakatselmuksessa huomioidaan kaikki yrityksen energiankäyttökohteet.  Katselmukseen tulee sisällyttää erillisiä kohdekatselmuksia velvoitteiden täyttämiseksi. Kohdekatselmus voidaan toteuttaa yrityksen toiveiden mukaisesti haluttuun kokonaisuuteen, niin, että lain vaatimukset täyttyvät. 

Mahdollisia kohdekatselmuskokonaisuuksia ovat

 • Tuotantolinja(t) tai valittu prosessin osa
 • Käyttöhyödykejärjestelmät
  • Sähkömoottorit ja pumppausjärjestelmät
  • Paineilmajärjestelmä
  • Höyrylauhdejärjestelmä
  • Lämmitys- ja lämmönsiirtojärjestelmät
  • Kylmäjärjestelmä
  • Ilmastointi (prosessi- ja teollisuuskiinteistö)
 • Kiinteistö(t)

  Kenttämittausten lisäksi Elomaticilla on valmius hyödyntää olemassa olevaa mittausdataa ja analysoida sitä katselmuksen tarpeiden mukaisesti mahdollistaen kohdekatselmuksen toteutuksen kustannustehokkaasti.

Ota yhteyttä