Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
Metsä Board Energia-analyysi
Savon Voima energiakatselmus

Savon Voima Energiakat­selmus

”Tavoitteenamme on ryhtyä kehittämään systemaattisesti 20 kaukolämpöverkkomme sekä niiden energiantuotantolaitosten energiatehokkuutta. Tähän työhön liittyy oleellisena osana energia-analyysien tekeminen ja päädyimme näissä yhteistyöhön Elomaticin kanssa, koska heillä on arvostamamme käytännönläheinen lähestymistapa energiatehokkuusasioihin. Ensimmäinen analyysi tehtiin Suonenjoen biolämpökeskukselle, jossa pyrittiin myös löytämään monistettava malli analyysin tekemiselle muilla biolämpökeskuksillamme. Analyysissä onnistuttiin yhdistämään onnistuneesti prosessista saatava data paikan päällä lämpökeskuksella tehdyn katselmoinnin havaintoihin sekä Savon Voiman henkilöstön kokemuksiin. Lopputuloksena löytyi useita energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä yksinkertaisista säätötoimenpiteistä aina suurempiin lämpökeskuksen prosessin säädön kehittämistä vaativiin ideoihin. Analyysi antoi kaiken kaikkiaan meille oivia työkaluja savolaisen lähilämmön tuotannon energiatehokkuuden kehittämiseen tulevaisuudessa.” 

Kari Anttonen, Turvallisuus ja kehityspäällikkö, Savon Voima