Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
Energiatehokkuus yhteistyöEnergiatehokkuuskoulutukset
Elomatic Oy

Prosessien ja tehdaspalvelu­järjestelmien katselmukset

Elomaticin asiantuntijoilla on vankka kokemus eri teollisuusalojen valmistusprosesseista ja tehdaspalvelujärjestelemistä. Energiakatselmuksen kohdentaminen asiakkaan tarpeiden mukaisesta esimerkiksi valmistuslinjaan ja/tai valittuun tehdaspalvelujärjestelmään auttaa löytämään syvällistä tietoa kohteen toiminnasta, energiatehokkuudesta ja tehostusmahdollisuuksista. Näin katselmus on kustannustehokas ja toimenpiteet kohdentuvat potentiaalisille osa-alueille.

Alla on annettu esimerkkejä prosesseihin ja tehdaspalvelujärjestelmiin kohdistuvista katselmuskokonaisuuksista. Valitse näistä yksi tai useamman kokonaisuuden yhdistelmä:

 • Tuotantolinjan / -prosessin energiatehokkuus
 • Tehdaspalvelujärjestelmien tehokkuus
  • Tehtaan lämmitysverkon toiminnan tehostaminen
  • Prosessi- ja sali-ilmastoinnin tehostaminen
  • Höyry- ja lauhdejärjestelmän tehokkuus
  • Paineilmajärjestelmän tehostaminen
  • Kylmäjärjestelmän energiatehokkuus
Ota yhteyttä