Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
Energiatehokkuus yhteistyö
Elomatic Oy

Potentiaali­kartoitus

Potentiaalikartoitus on suoraviivainen ja kustannustehokas keino energiantehokkuuden kehittämiseksi ja pääpainopistealueiden löytämiseksi. Katselmuksessa hyödynnetään diagnostiikkatyökaluja eri järjestelmistä saatavan tiedon analysointiin. Tiedonkeruuta täydennetään kenttätarkasteluilla ja dataloggauksilla. Katselmuksen kohde voi olla tehdas, tuotantolinja, käyttöhyödykkeet tai laite.

Sisältö

  • Tutkittavan kohteen rajaus ja pääpainopistealueista sopiminen
  • Olemassa olevan mittaustiedon kartoitus eri järjestelmistä
  • Kenttätarkastelut ja täydentävät mittaukset / dataloggaukset
  • Mittausdatan analysointi
  • Toimenpidesuosituksien yhteenvetoraportti tehdään visuaalisen muotoon, jolloin sitä voidaan hyödyntää esim. henkilöstön koulutusmateriaalina
  • Suunnitelma toimenpiteiden toteutuksesta (=Tehostamissuunnitelma)
  • Loppupalaveri ja henkilöstönkoulutus

Ota yhteyttä