Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
Suuren yrityksen pakollinen energiakatselmusEnergiakatselmukset referenssit
Elomatic Oy

Motiva-malliset energiakat­selmukset

Toteutamme myös Motivan mallin mukaisia katselmuksia yritysten tarpeiden mukaisesti. Motivan mallin mukaisesti tehtyyn katselmukseen on saatavissa tukea mikro- ja pk-yrityksillä. Motivan mallin mukaan toteutettujen katselmusten energiansäästöpotentiaali on keskimäärin 15 %, joten se on kattava keino saavuttaa kustannussäästöjä energian käytössä.

Motivan mallilla toteutettuihin energiakatselmuksiin myönnetään työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) energiatukea, jonka suuruus on mikro- ja pk-yrityksille enintään 50 %. Elomaticin pätevöityneet LVI- ja sähkökatselmoijat toteuttavat katselmuksen tarvittaessa tukihakemuksesta alkaen. 

Kenttämittausten ja havaintojen lisäksi hyödynnämme asiakkaalta saatavaa mittausinformaatiota data-analyysiin, jonka turvin pääsemme nopeasti käsiksi energiatehokkuuteen vaikuttaviin tekijöihin.

Motivan katselmusmalleja 

  • Teollisuuden energiakatselmus
  • Teollisuuden energia-analyysi
  • Prosessiteollisuuden energia-analyysi
  • Seurantakatselmus
  • Kiinteistön energiakatselmus
  • Voimalaitoksen energia-analyysi
  • Kaukolämpökatselmus
  • Paineilmaa tehokkaasti PATE
  • Kylmää tehokkaasti KYTE
  • Höyry- ja lauhdesiirtojärjestelmän katselmus

Ota yhteyttä