Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
Energiakatselmukset referenssitSavon Voima Energiakatselmus

Metsä Board Energia-analyysi

”Kehitimme Metsä Boardissa uutta tapaa hakea energiatehokkuutta tehtaillamme ja löysimme yhteistyökumppanin kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen uuden kevyemmän tavan analysoida prosessia. Pyrimme yhdistämään tehtaiden tarpeet löytää suoria tehostamiskohteita ja tuoda toimenpiteiden taloudelliset vaikutukset näkyviin helposti ja ymmärrettävästi paikallisen toimipaikan ja toisaalta yritysjohdon tietoisuuteen. Ensimmäisen vuoden aikana kävimme läpi kaikki Metsä Boardin 7 tehdasta Suomessa ja löysimme yli 30 tehostamiskohdetta. Vuoden 2017 aikana Metsä Boardin tehtailla alkoi näiden havaintojen seurauksena seitsemän projektia, joiden kustannustehokkuutta parantava vaikutus on yli miljoona euroa vuodessa.”

Matti Korhonen, Energia- ja materiaalitehokkuuspäällikkö, Metsä Board 

Ota yhteyttä