Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
Prosessien ja tehdaspalvelujärjestelmien katselmuksetSuuren yrityksen pakollinen energiakatselmus
Elomatic Oy

Energia­tehokkuus­koulutukset

Tarjoamme asiakkaillemme myös henkilöstön energiatehokkuuskoulutusta. Tämä tukee osaltaan tehokkuuden kehitystyötä ja auttaa henkilöstöä omaksumaan oman toiminnan vaikutusmahdollisuudet ja  sitoutumaan energiatehokkuuden tavoitteisiin. Koulutus tukee myös johtamisjärjestelmien vaatimuksia henkilöstön koulutuksesta (ISO 50 001 ja ETJ+).

Koulutukset voidaan räätälöidä yrityksen toimintaympäristöön ottamalla huomioon energiankäyttöprofiili ja kulutuskohteet. Koulutukseen on hyvä yhdistää myös osio yrityksen kulutustasoista, energiatehokkuustavoitteista sekä tehdyistä ja tulevista toimenpiteistä. 

Koulutuspakettiin voidaan sisällyttää myös lyhyt kenttätyöjakso, jossa Elomaticin asiantuntijat keräävät havaintoja sovituilta osa-alueilta, jonka pohjalta luodaan esimerkkejä koulutusmateriaaleihin. Koulutukseen voidaan yhdistää myös toimenpiteiden ideointityöpaja, jonka pohjalta voidaan työstää toimenpidelistaus asiakkaalle. 

Koulutuksen aihealueita

 • Kiinteistöjen merkittävimmät kulutuskohteet ja energiatehokkuusteemat
 • Teollisuuden käyttöhyödykejärjestelmien energiatehokkuusteesit
  • Sähkömoottorit ja pumppausjärjestelmät
  • Paineilmajärjestelmä
  • Höyrylauhdejärjestelmä
  • Ilmastointi (prosessi- ja teollisuuskiinteistö)
  • Lämmönkäytön tehokkuus ja ylijäämälämmön hyödyntäminen
  • Kylmäjärjestelmä
  • Eri valmistusprosessit (sovitaan erikseen)
 • Energiantuotanto ja lämmönsiirtoverkot
 • Energiaehdokkuuden johtamisjärjestelmät ja niiden vaatimukset 
 • Energiatehokkuuden mittaamisen ja seurannan kehitys
 • Kenttämittaukset ja niiden toteutus

Ota yhteyttä