Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
PotentiaalikartoitusProsessien ja tehdaspalvelujärjestelmien katselmukset
Elomatic Oy


Energia­tehokkuuden yhteistyö

Elomatic tarjoaa asiantuntijaresursseja myös pidempiaikaiseen energiatehokkuuden yhteistyöhön, jossa laaditaan yhteistyössä asiakkaan kanssa suuntaviivat yrityksen energia- ja materiaalitehokkuuden kehittämiseksi.

Meillä on pitkäaikainen kokemus teollisuus- ja energiaprosesseista, teknologioista ja toteutusratkaisuista. Käytettävissä on Elomaticin noin 700 henkilön asiantuntemus ja suunnitteluresurssit. Yhteistyösopimus on joustava toimintatapa, jolloin asiakas maksaa vain työn toteutuman mukaan.

Yhteistyösopimuksen sisältökokonaisuuksia, jotka valitaan kohteen tarpeen mukaan yhteistyössä asiakkaan kanssa

 • Nimetty Elomaticin asiantuntija vastuuhenkilöksi, jolla on riittävä kokemus ja pätevyys toimia yrityksen eri organisaatiotasoilla
 • Kenttätarkastelut / -mittaukset / -konsultaatiot 
  • Käyttöhyödykejärjestelmät 
  • Kiinteistöjärjestelmät
  • Prosessilaitteet
 • Energiatehokkuustoimenpiteiden läpikäynti, jalostus ja priorisointi yhteistyössä tilaajan kanssa
  • Esiselvitykset
  • Kannattavuuslaskennat
  • Toteutettavuuden ja riskien arviointi
 • Energiatehokkuusinvestointien valvonta / projektipäällikkyys 
  • Konsepti- / esisuunnittelu
  • Tarjouskyselyjen toteutus 
  • Energiatehokkuuden investointitukien hakeminen
 • Energiankulutuksen mittaamisen ja seurannan kehitys
  • Tarvekartoitus ja kehityssuunnitelman laadinta
  • Mittaus ja seurantajärjestelmän toteutuksen valvonta ja projektipäällikkyys
  • Energiatehokkuusdatan analysointi
 • Energiatehokkuuden hallinnan ja johtamisen tukeminen
  • Energiatehokkuuden Adviser-rooli yhteistyössä tilaajan kanssa
  • Energiatehokkuuden johtamisjärjestelmän kehitys
  • Suuren yrityksen pakollisen energiakatselmuksen kokoaminen määrävälein (kohdekatselmuksien toteutuksesta sovitaan erikseen)
  • Osallistuminen yrityksen energiatiimin työskentelyyn / tiimin koordinointi
  • Osallistuminen tehtaan sisäisiin auditointeihin 
  • Henkilöstökoulutukset

Ota yhteyttä