Elomatic Logo

Intelligent Engineering

World map
FORMIOT -palvelukokonaisuusMateriaalikatselmukset

Energia­katselmukset

Energiakatselmukset ovat kannattavia keinoja tehostaa yrityksen energiankäyttöä, tuotantotehokkuutta ja kunnossapitoa. Selvityksiä voidaan toteuttaa isoille kokonaisuuksille tai kohdentamalla työ rajattuun osa-kokonaisuutteen kuten käyttöhyödykejärjestelmään tai yksittäiseen tuotantolinjaan. 

Usein energiakatselmus on kannattavaa tehdä osa-alueille, joiden osuus kokonaisenergiankäytöstä on merkittävä ja joiden energiatehokkuuden tilasta ei ole tarkkaa tietoa. Autamme energiatehokkuuden edistämisessä myös pidempiaikaisen yhteistyön ja koulutuksen turvin.

Valitse yrityksellesi sopivin tapa parantaa energiatehokkuutta »

Viimeisimmissä katselmuksissa löydetty säästöpotentiaali: 

  • Energiansäästöpotentiaali 111 449 MWh
  • Kustannussäästöpotentiaali 2 238 850 €/a

There is currently much talk about machine learning and artificial intelligence but unfortunately, at industrial plant floor level, things seem to have remained in another decade. The further we move from the core process, the less data is available for different inspections. When checking energy efficiency, for example, these challenges come strongly to the fore.   

10.10.2018

Bottlenecks and challenges in processing energy efficiency data

The sky should not only be seen as a potential source of energy in the form of sunlight, but also as a low-temperature reservoir for cooling. This cooling can be obtained through a longwave radiative heat exchange between a radiator, located on the surface of the earth, and the cold air masses above it. Passive cooling methods such as radiative cooling can significantly reduce dependence on carbon-based fuels.

Air-conditioning produced by a traditional vapor compression cycle is an energy demanding operation. Today 10–15% of the world’s electricity is used for cooling and this percentage is increasing; for instance, air-conditioning energy needs in Finland are expected to grow tenfold by 2050.

06.10.2018

Radiative cooling from the sky – ongoing research points to significant energy savings

Energy efficiency audits often generate good efficiency optimisation recommendations, but these are rarely developed into a form that allows practical implementation. The actual investment is clouded in many uncertainties that require clarification, even if the optimisation potential is known. In many cases the next step in optimisation projects is developing a concept, or in the best case scenario, a preliminary design.    

23.02.2018

Concept and preliminary design of energy efficiency measures – Turning optimisation suggestions into reality

Kokonaisvaltainen energiakatselmus antaa hyvän kokonaiskuvan teollisuuslaitoksen energiankäytön jakaantumisesta ja suuruusluokista. Tyypillisesti tällainen katselmus pohjautuu kuitenkin varsin lyhyeen otantaan mittauksia, joista suurin osa on kertamittauksia. Lisäksi näissä laajoissa selvityksissä haasteena on kustannustaso ja toimenpidesuositusten tuottaminen riittävän konkreettiseen muotoon. Kohteissa, joissa prosessi on monimutkainen ja mittausdataa on hyvin saatavissa, voidaan data-analytiikkaa hyödyntää tehostustoimien löytämiseen.

01.02.2019

Näin parannat energiatehokkuutta

Ennätyksellisen kuuman kesän jälkeen keskusteluissa nousee esiin tasaisesti ilmastonmuutos ja sen vaikutukset ihmisten arkeen. Pitkä hellejakso sai aikaan ilmalämpöpumppujen myynnin räjähtävän kasvun, elintarviketeollisuus joutui kamppailemaan jäähdytyksien riittävyyden kanssa ja jopa ydinvoimalan kapasiteetti laski lämpimän meriveden takia. Tällaisen kesän jälkeen voikin joutua kaivamaan ilmastonmuutoksen vastustajia syvältä viileistä kivenkoloista vaikkakin suuretkin vaihtelut vuosien välillä kuuluvat olennaisena osana ilmaston luonteeseen.

16.10.2018

Energiakatselmus­myyttejä, totta vai tarua?

Tällä hetkellä puhutaan paljon koneoppimisesta ja tekoälystä, mutta ikävä kyllä teollisuuslaitosten kentän tasolla eräät asia näyttävät jääneen toissa vuosikymmenelle. Mitä kauemmaksi itse ydin prosessista mennään, sitä vähemmän dataa eri tarkasteluihin on saatavissa. Kun tarkastellaan esimerkiksi energiatehokkuutta, nousevat haasteet vahvasti pinnalle.

16.04.2018

Pullonkauloja ja haasteita energiatehokkuusdatan jalostamisessa

Näin saat apua energiatehokkuuden edistämiseen

  1. Yhteydenotto ja veloitukseton tarvemäärittely Elomaticin asiantuntijan kanssa.
  2. Ehdotus katselmusmallista tai muusta yhteistyöstä.
  3. Resursseista ja aikataulusta sopiminen.
    Tilaajaan omien resurssien huomiointi.
  4. Katselmuksen toteutus.
  5. Loppupalaveri ja henkilöstön koulutus.

 

Ota yhteyttä

Aiheeseen liittyvät artikkelit