Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
FORMIOT -palvelukokonaisuusMateriaalikatselmukset

Energia­katselmukset

Energiakatselmukset ovat kannattavia keinoja tehostaa yrityksen energiankäyttöä, tuotantotehokkuutta ja kunnossapitoa. Selvityksiä voidaan toteuttaa isoille kokonaisuuksille tai kohdentamalla työ rajattuun osa-kokonaisuutteen kuten käyttöhyödykejärjestelmään tai yksittäiseen tuotantolinjaan. 

Usein energiakatselmus on kannattavaa tehdä osa-alueille, joiden osuus kokonaisenergiankäytöstä on merkittävä ja joiden energiatehokkuuden tilasta ei ole tarkkaa tietoa. Autamme energiatehokkuuden edistämisessä myös pidempiaikaisen yhteistyön ja koulutuksen turvin.

Valitse yrityksellesi sopivin tapa parantaa energiatehokkuutta »

Viimeisimmissä katselmuksissa löydetty säästöpotentiaali: 

  • Energiansäästöpotentiaali 111 449 MWh
  • Kustannussäästöpotentiaali 2 238 850 €/a

Olemme toteuttaneet viimeisen kolmen vuoden aikana 41 energiakatselmusprojektia. Näistä kaksi on toteutettu ulkomailla oleviin kohteisiin. Katselmoidut yritykset ovat olleet eri teollisuuden aloilta (Kuva 1). Eniten katselmuksia on toteutettu elintarviketeollisuudelle. Jaetulla toisella sijalla ovat metsä- ja teknologiateollisuus. Kohdeyritykset ovat pääosin olleet suuryrityksiä, jotka ovat kuuluneet energiavaltaiseen teollisuuteen (energian loppukulutus vuositasolla vähintään 100 GWh).   Energiakatselmusten tarkastelukohteet […]

The post Energiakatselmuksilla kohti hiilineutraalia toimintaa appeared first on Elomatic Blog.

09.06.2020

Energiakatselmuksilla kohti hiilineutraalia toimintaa

Tämä on jatko-osa nro 4 aiemmin julkaistuun blogiin Tuloksiin hallituilla ja suunnitelluilla investoinneilla. Tutustuessani uuteen ISO45001-standardiin, muutoksenhallinta oli siinä minulle aivan uusi asia: Miten varmistetaan muutostilanteissa, että turvallisuusasiat on huomioitu. Esimerkiksi jos tehtäisiin muutoksia automaatiojärjestelmän ohjauksiin, olisi varmistettava, ettei uusi ohjaus missään tilanteessa aiheuttaisi turvallisuusriskiä. Tähän on olemassa turvallisuuspuolella työkaluja, joiden avulla on mahdollista analysoida muutoksen riskejä. Tämän pohjalta näkisin, että muutoksenhallinta pitäisi olla mukana myös energiatehokkuustoimenpiteissä. Esimerkiksi […]

The post Tulevaisuus on muutoksenhallintaa  appeared first on Elomatic Blog.

28.05.2020

Tulevaisuus on muutoksenhallintaa 

Tämä on jatko-osa nro 3 aiemmin julkaistuun blogiin Energiatehokkuus täytyy tuoda näkyväksi Arjen turvallisuustyötä voidaan tarkastella useammasta näkökulmasta. Yksi näkökulma on jakaa työ pidemmän tähtäimen turvallistamiseen (eli investointeihin) ja toimintatapojen kehittämiseen, jossa ensimmäisessä kohdassa keskitytään suuressa määrin tekniikkaan ja toisessa ihmisten muutosjohtamiseen, johon palataan osassa 4. Aivan vastaava jako olisi löydettävissä myös energiatehokkuustyössä. Yksi huomionarvoinen toimintamalli investointeihin liittyen on turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen, kun hankkeen koko kasvaisi yli miljoonan […]

The post Tuloksiin hallituilla ja suunnitelluilla investoinneilla appeared first on Elomatic Blog.

21.05.2020

Tuloksiin hallituilla ja suunnitelluilla investoinneilla

Näin saat apua energiatehokkuuden edistämiseen

  1. Yhteydenotto ja veloitukseton tarvemäärittely Elomaticin asiantuntijan kanssa.
  2. Ehdotus katselmusmallista tai muusta yhteistyöstä.
  3. Resursseista ja aikataulusta sopiminen.
    Tilaajaan omien resurssien huomiointi.
  4. Katselmuksen toteutus.
  5. Loppupalaveri ja henkilöstön koulutus.

 

Ota yhteyttä

Aiheeseen liittyvät artikkelit