Elomatic Logo

Intelligent Engineering

World map
FORMIOT data-analyysiMateriaalikatselmukset
Energy Audit Services

Energy efficiency audits often generate good efficiency optimisation recommendations, but these are rarely developed into a form that allows practical implementation. The actual investment is clouded in many uncertainties that require clarification, even if the optimisation potential is known. In many cases the next step in optimisation projects is developing a concept, or in the best case scenario, a preliminary design.    

23.02.2018

Concept and preliminary design of energy efficiency measures – Turning optimisation suggestions into reality

In recent years energy efficiency audits have been at a turning point in large companies. In many places they have been conducted at least once according to the Motiva model, in addition to which, the EU Energy Efficiency Directive and Finnish legislation have introduced new demands for auditing. As a result, many companies have started looking at new ways of surveying their energy efficiency potential?   

12.06.2017

New generation of energy efficiency audits – tools for large companies


Lämmöntuotannossa pienissä alle 10 MW:n kattiloissa ei perinteisesti ole kiinnitetty suurta huomiota energiatehokkuuteen. Tämä ymmärrettävää, sillä sama käyttäjä voi ajaa useampaa eri laitosta ja tässä tilanteessa olennaista on tuottaa lämpöä käyttäjille toimintavarmasti. Toisaalta tämän kokoisen laitoksen säästömahdollisuuksia on pidetty monessa paikassa varsin pieninä, sillä laitoksen kokonaiskonsepti lukitsee liikkumavaraa energiatehokkuuden suhteen. On kuitenkin huomioitava, että energiatehokkuutta voidaan parantaa laitoksilla montaa eri kautta:

18.12.2017

Veden tehokas keittäminen muodostuu pienistä puroista

Lämmönvaihtimia käytetään monissa eri kohteissa niin teollisuuslaitoksissa kuin kotitalouksissakin. Esimerkiksi kotoa löytyvä lämpöpatteri on eräs lämmönvaihdin. Lämmönvaihtimet siis siirtävät lämpöä kuumasta kylmään jonkin kiinteän seinämän kautta. Kotitalouksissa niitä käytetään lämmittämään sisäilmaa, teollisuudessa niitä käytetään vastaavasti jäähdyttämään tai lämmittämään nesteitä tai kaasuja. Virtauslaskennan (Computational Fluid Dynamics, CFD) avulla niiden toimintaa voidaana tutkia kustannustehokkaasti ilman kalliita prototyyppejä. Näin voidaan tehdä jo suunnitteluvaiheessa tarvittavat muutokset niiden optimaalisen toiminnan saavuttamiseksi.

08.09.2017

Virtauslaskenta lämmönvaihtimen suunnittelun työkaluna

Vuonna 2012 voimaan tullut energiatehokkuusdirektiivi velvoittaa suuryrityksiä toteuttamaan pakollisia energiakatselmuksia neljän vuoden välein. Katselmusvelvoitteesta on voinut vapautua ottamalla käyttöön ISO 50001 energianhallintajärjestelmän ja moni suuryritys onkin lähtenyt kehittämään energianhallintaansa kyseisen järjestelmän pohjalle. Tämä on hyvä tie, sillä se luo puitteet systemaattiselle energiatehokkuustyölle ja samalla sitouttaa myös yrityksen johdon toiminnan taakse.

18.04.2017

ISO 50001 järjestelmän vaikutus organisaatioiden energiatehokkuuden seurantaan


Energia­katselmukset

Energiakatselmukset ovat kannattavia keinoja tehostaa yrityksen energiankäyttöä, tuotantotehokkuutta ja kunnossapitoa. Selvityksiä voidaan toteuttaa isoille kokonaisuuksille tai kohdentamalla työ rajattuun osa-kokonaisuutteen kuten käyttöhyödykejärjestelmään tai yksittäiseen tuotantolinjaan. 

Usein energiakatselmus on kannattavaa tehdä osa-alueille, joiden osuus kokonaisenergiankäytöstä on merkittävä ja joiden energiatehokkuuden tilasta ei ole tarkkaa tietoa. Autamme energiatehokkuuden edistämisessä myös pidempiaikaisen yhteistyön ja koulutuksen turvin.

Valitse yrityksellesi sopivin tapa parantaa energiatehokkuutta »

Viimeisimmissä katselmuksissa löydetty säästöpotentiaali: 

  • Energiansäästöpotentiaali 111 449 MWh
  • Kustannussäästöpotentiaali 2 238 850 €/a

Referenssit

Ota yhteyttä

Aiheeseen liittyvät artikkelit