Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
Materiaalikatselmukset

Energia­katselmukset

Energiakatselmukset ovat kannattavia keinoja tehostaa yrityksen energiankäyttöä, tuotantotehokkuutta ja kunnossapitoa. Selvityksiä voidaan toteuttaa isoille kokonaisuuksille tai kohdentamalla työ rajattuun osa-kokonaisuutteen kuten käyttöhyödykejärjestelmään tai yksittäiseen tuotantolinjaan. 

Usein energiakatselmus on kannattavaa tehdä osa-alueille, joiden osuus kokonaisenergiankäytöstä on merkittävä ja joiden energiatehokkuuden tilasta ei ole tarkkaa tietoa. Autamme energiatehokkuuden edistämisessä myös pidempiaikaisen yhteistyön ja koulutuksen turvin.

Valitse yrityksellesi sopivin tapa parantaa energiatehokkuutta »

Viimeisimmissä katselmuksissa löydetty säästöpotentiaali: 

  • Energiansäästöpotentiaali 111 449 MWh
  • Kustannussäästöpotentiaali 2 238 850 €/a

Näin saat apua energiatehokkuuden edistämiseen

  1. Yhteydenotto ja veloitukseton tarvemäärittely Elomaticin asiantuntijan kanssa.
  2. Ehdotus katselmusmallista tai muusta yhteistyöstä.
  3. Resursseista ja aikataulusta sopiminen.
    Tilaajaan omien resurssien huomiointi.
  4. Katselmuksen toteutus.
  5. Loppupalaveri ja henkilöstön koulutus.

 

 

Ota yhteyttä

Aiheeseen liittyvät artikkelit