Elomatic Logo

Intelligent Engineering

World map
FORMIOT data-analyysiMateriaalikatselmukset
Energy Audit Services

Energy efficiency audits often generate good efficiency optimisation recommendations, but these are rarely developed into a form that allows practical implementation. The actual investment is clouded in many uncertainties that require clarification, even if the optimisation potential is known. In many cases the next step in optimisation projects is developing a concept, or in the best case scenario, a preliminary design.    

23.02.2018

Concept and preliminary design of energy efficiency measures – Turning optimisation suggestions into reality

In recent years energy efficiency audits have been at a turning point in large companies. In many places they have been conducted at least once according to the Motiva model, in addition to which, the EU Energy Efficiency Directive and Finnish legislation have introduced new demands for auditing. As a result, many companies have started looking at new ways of surveying their energy efficiency potential?   

12.06.2017

New generation of energy efficiency audits – tools for large companies


Tällä hetkellä puhutaan paljon koneoppimisesta ja tekoälystä, mutta ikävä kyllä teollisuuslaitosten kentän tasolla eräät asia näyttävät jääneen toissa vuosikymmenelle. Mitä kauemmaksi itse ydin prosessista mennään, sitä vähemmän dataa eri tarkasteluihin on saatavissa. Kun tarkastellaan esimerkiksi energiatehokkuutta, nousevat haasteet vahvasti pinnalle.

16.04.2018

Pullonkauloja ja haasteita energiatehokkuusdatan jalostamisessa

Pumppaus- ja puhallinsovellusten osuus teollisuuden sähkönkulutuksesta on noin 70 %. Olemassa olevien tehtaiden pumppausjärjestelmien tehokkuuksia tunnetaan kuitenkin varsin heikosti. Vuosien saatossa pumppauksen tarve voi olla vähentynyt tai sitten kapasiteetti on kasvanut ja varapumput on valjastettu lisäkapasiteetin tuottamiseen.

21.03.2018

Pumppausjärjestelmissä muhii iso säästöpotentiaali

Lämmöntuotannossa pienissä alle 10 MW:n kattiloissa ei perinteisesti ole kiinnitetty suurta huomiota energiatehokkuuteen. Tämä ymmärrettävää, sillä sama käyttäjä voi ajaa useampaa eri laitosta ja tässä tilanteessa olennaista on tuottaa lämpöä käyttäjille toimintavarmasti. Toisaalta tämän kokoisen laitoksen säästömahdollisuuksia on pidetty monessa paikassa varsin pieninä, sillä laitoksen kokonaiskonsepti lukitsee liikkumavaraa energiatehokkuuden suhteen. On kuitenkin huomioitava, että energiatehokkuutta voidaan parantaa laitoksilla montaa eri kautta:

18.12.2017

Veden tehokas keittäminen muodostuu pienistä puroista


Energia­katselmukset

Energiakatselmukset ovat kannattavia keinoja tehostaa yrityksen energiankäyttöä, tuotantotehokkuutta ja kunnossapitoa. Selvityksiä voidaan toteuttaa isoille kokonaisuuksille tai kohdentamalla työ rajattuun osa-kokonaisuutteen kuten käyttöhyödykejärjestelmään tai yksittäiseen tuotantolinjaan. 

Usein energiakatselmus on kannattavaa tehdä osa-alueille, joiden osuus kokonaisenergiankäytöstä on merkittävä ja joiden energiatehokkuuden tilasta ei ole tarkkaa tietoa. Autamme energiatehokkuuden edistämisessä myös pidempiaikaisen yhteistyön ja koulutuksen turvin.

Valitse yrityksellesi sopivin tapa parantaa energiatehokkuutta »

Viimeisimmissä katselmuksissa löydetty säästöpotentiaali: 

  • Energiansäästöpotentiaali 111 449 MWh
  • Kustannussäästöpotentiaali 2 238 850 €/a

Referenssit

Ota yhteyttä

Aiheeseen liittyvät artikkelit