Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
SuunnittelualueetTuote- ja palvelukehitys
Elomatic Oy

Tehokkuuspalvelut

Elomaticin tehokkuuspalvelut auttavat teollisuusasiakkaita tuotanto- ja kustannustehokkuuden haasteiden voittamisessa. Tuotantotehokkuuden ongelmat vaativat prosessien pullonkaulojen ja ongelmakohtien ratkomista.

Vastaavasti energia-ja materiaalitehokkuuden haasteissa on tärkeä tuntea asiakkaan toimintaympäristö, materiaali- ja energiavirrat sekä tehokkuuden kannalta merkittävimmät prosessit. Elomaticin laaja osaaminen teollisuuden valmistusprosesseista, kenttämittauksista, automaatiojärjestelmistä ja datan jalostamisesta mahdollistavat ongelma- ja kehityskohteiden ratkaisumallit. Hyödynnämme asiakkaan jo keräämää mittausinformaatiota, teemme täydentäviä kenttämittauksia ja tuotamme ratkaisuja informaation lisäämiseksi ja sen jalostamiseksi toimenpiteiksi.


FORMIOT -palvelukokonaisuus

Energiakatselmukset

Materiaalikatselmukset

Asiakkaan yleisimmät haasteet

  1. Kustannustehokkuuden parantaminen
  2. Energian kulutuksen vähentäminen
  3. Tiedonjalostaminen päätöksenteon tueksi
  4. Seurannan parantaminen
  5. Laite- / tuotannonkehityksen tuki
  6. Materiaalitehokkuuden parantaminen

Aiheeseen liittyvät artikkelit