Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
SuunnittelualueetTuote- ja palvelukehitys
Elomatic Oy

Tehokkuuspalvelut

Elomaticin tehokkuuspalvelut auttavat teollisuusasiakkaita tuotanto- ja kustannustehokkuuden haasteiden voittamisessa. Tuotantotehokkuuden ongelmat vaativat prosessien pullonkaulojen ja ongelmakohtien ratkomista.

Vastaavasti energia-ja materiaalitehokkuuden haasteissa on tärkeä tuntea asiakkaan toimintaympäristö, materiaali- ja energiavirrat sekä tehokkuuden kannalta merkittävimmät prosessit. Elomaticin laaja osaaminen teollisuuden valmistusprosesseista, kenttämittauksista, automaatiojärjestelmistä ja datan jalostamisesta mahdollistavat ongelma- ja kehityskohteiden ratkaisumallit. Hyödynnämme asiakkaan jo keräämää mittausinformaatiota, teemme täydentäviä kenttämittauksia ja tuotamme ratkaisuja informaation lisäämiseksi ja sen jalostamiseksi toimenpiteiksi.


Energiakatselmukset

Materiaalikatselmukset

Asiakkaan yleisimmät haasteet

  1. Kustannustehokkuuden parantaminen
  2. Energian kulutuksen vähentäminen
  3. Tiedonjalostaminen päätöksenteon tueksi
  4. Seurannan parantaminen
  5. Laite- / tuotannonkehityksen tuki
  6. Materiaalitehokkuuden parantaminen

Aiheeseen liittyvät artikkelit