Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
Industrial Design References

Tuotannonsuunnittelu ja -kehityspalvelureferenssit

Tuotetestipenkki

 • Monimegawattiluokan vaihteiston testipenkki
 • Laajasti mittaustietoa
 • EPCM-toimitus, matalat kustannukset ja nopea toimitus
 • Dynaamiset hydrauliset kuormitusjärjestelmät

Näin tämä tehtiin

 • Completion of concept design
 • Structural analysis
 • Detail design of parts
 • Electric and automation engineering

Tulos: Mahdollisti monimegawattiluokan testipenkin: ainutlaatuinen ratkaisu ensimmäisenä maailmassa


Uusi tehdaskonsepti

 • 9 erilaista tehdastilavaihtoehtoa, joista yksi valittiin
 • Teknologian valinta
 • Animaation tekeminen

Näin tämä tehtiin

 • Parhaiden tehdastilavaihtoehtojen suunnittelu aivoriihessä
 • Tilavaihtoehtojen analysointi ja suunnittelu
 • Teknologian määrittely
 • Layoutin ja teknologian valinta
 • Animaation ja esitelmän tekeminen

Tulos: Esitettiin investointisuunnitelma konsernin johtoryhmälle: investointipäätös tehtiin


Kokoonpanosolu

 • Kiertoaika laskettiin 14,3–7,2 min/yksikkö
 • Tuotannon työtuntien puolittaminen
 • Kapasiteetti nostettiin 42–66 yksikköä/päivä
 • Käyttöaste nostettiin 53 %–82 %

Näin tämä tehtiin

 • Nykytilanteen analysointi, tulevaisuuden tavoitteiden määrittely
 • Uusien tuotantomenetelmien kehittäminen nykytilaan ja tavoitetilaan perustuen
 • Uusi tehdastila suunniteltiin MOST* -tulosten mukaiseksi
 • Etuakselin nostolaitteiden suunnittelu
 • Akselin konenäköavustetun, automaattisen ruuvauslaitteen suunnittelu
Tulos: Solu käyttövalmiina 4,5 kuukautta projektin aloittamisesta

Tuotannonvalvontakonsepti

Tavoite: lyhyt läpimenoaika ja yksinkertainen valvontamekanismi
 • Hankinta- ja materiaalihallinta
 • Visuaalinen hallinta: ohjauspaneeli ja sen suunnittelu
 • Koulutus ja pilotoinnin aloitus

Oikea-aikaiset toimitukset (OTD) ja läpimenoaika

 • OTD parani n. 60 % – n. 90 %
 • Läpimenoaika lyheni jopa 5 viikolla
 • Parantunut prosessin ymmärtäminen
 • Yksinkertaisten valvontaperiaatteiden toteutus

Näin tämä tehtiin

 • Nykytilanteen analysointi, arvovirtakuvaus (VSM)
 • Soveltuvien lean-menetelmien koulutus
 • Uuden tuotantovalvonnan periaatteen suunnittelu
 • Portit, myynnin tasapainottaminen, CONWIP
 • ERP:n käyttö ja tarvittavat muutokset
 • Tuleva arvovirtakuvaus, toteutussuunnitelma

Tulos: Nopea ratkaisu toteutettu vastauksena kiireelliseen ongelmaan