Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
RiskianalyysitHSE Visualisointipalvelut
Validation Services

Validointi­palvelut

Lääkkeiden hyvien tuotantotapojen (GMP, Good Manufacturing Practice) perusteellinen ymmärtäminen ja lääkevalmistukseen käytettävien laitosten ja järjestelmien syvällinen tekninen hallinta muodostavat ainutlaatuisen osaamisemme.

Kokemuksemme on peräisin parin viime vuosikymmenen aikana toteutetuista projekteista.

Tavoitteemme on tuottaa lisäarvoa vähentämällä kustannuksia ja välttämällä aikataulullisia viivästymisiä, laatuongelmia ja yllätyksiä projektien myöhemmissä vaiheissa. Otammekin ennakoivan, järjestelmällisen ja käytännönläheisen lähestymistavan jokaiseen projektiimme.

Virheen aikainen löytyminen = suuremmat kustannussäästöt

Suunnitteluvaiheessa löytyvät viat voidaan nähdä yksinkertaisina kustannuksina. Siihen nähden virheet testaus- ja validointivaiheessa maksavat kymmenkertaisesti. Tuotannossa löytyvät virheet aiheuttavat noin satakertaiset kustannukset.


Aiheeseen liittyvät artikkelit