Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
Machine Safety and CE Marking References

Koneturvalli­suus ja CE - merkintä­referenssit

Elintarviketeollisuus

  • Useita kone- ja laitteistoselvityksiä
  • Useita koulutuksia

Lääke- ja kemianteollisuus

  • Useita koneiden ja tuotantolinjojen luokitteluja
  • Yksittäisten koneiden tai laitteistojen koko CE-merkintäprosessi

Vaneriteollisuus

  • Useita tuotantolinjojen CE-merkintäprosesseja
  • Kokoonpanoteollisuus (traktorit, tuulivoimalat, rullamuovauslinjastot)
  • Yksittäisten koneiden tai laitteistojen koko CE-merkintäprosessi

Aseteollisuus

  • CE-merkintäkoulutus
  • Useita koneiden CE-merkintäprosesseja

Lämpövoimalaitos

  • Koneiden vaatimustenmukaisuusarviointi