Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
ATEXTyöturvallisuus
Machine Safety and CE Marking

 

 

Koneturvalli­suus ja CE - merkintä

Autamme asiakkaitamme varmistamaan, että heidän laitteensa ja tuotantolinjansa ovat EU:n konedirektiivin mukaisia. Tarjoamme koneturvallisuuskonsultointia ja CE-merkintäpalveluita asiakasprojektiemme jokaisessa vaiheessa.

Varmistamalla koneiden luontaisesti turvallinen suunnittelu ja rakenne, sekä oikea asennus ja kunnossapito voidaan pienentää onnettomuuksien määriä ja vähentää niihin liittyviä kustannuksia.

Soveltamisaloja

  • Konesuunnittelu
  • Koneiden ja tuotantolinjojen hankinta
  • Kone- tai laitteistotoimitukset
  • Koneiden tai laitteistojen modernisointi
  • Tiedon päivitys uusittujen direktiivien mukaiseksi

CE-merkintäpalvelut

  • Koneiden vaatimustenmukaisuuden arviointi
  • Vanhojen koneiden muutokset – vaatimustenmukaisuuden varmistaminen
  • Konedirektiivi- ja CE-merkintäkoulutukset
  • Järjestämme räätälöityjä koulutuksia asiakkaillemme koneisiin liittyvistä direktiiveistä ja CE-merkinnästä.
  • Konedirektiivin edellyttämän dokumentaation tuottaminen
Ota yhteyttä