Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
ATEXTyöturvallisuus
Machine Safety and CE Marking

 

 

Koneturval­lisuuspalvelut

Tarjoamme koneturvallisuuskonsultointia ja Autamme asiakkaitamme koneiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa koneiden CE-merkintää varten.

Varmistamalla koneiden luontaisesti turvallinen suunnittelu ja rakenne, sekä oikea asennus ja kunnossapito voidaan pienentää onnettomuuksien määriä ja vähentää niihin liittyviä kustannuksia.

Soveltamisaloja

 • Konesuunnittelu
 • Koneiden ja tuotantolinjojen hankinta
 • Kone- tai laitteistotoimitukset
 • Koneiden tai laitteistojen modernisointi
 • Tiedon päivitys uusittujen direktiivien mukaiseksi

Koneturvallisuuspalvelut

 • Koneiden vaatimustenmukaisuuden arviointi
 • Vanhojen koneiden muutokset – vaatimustenmukaisuuden varmistaminen
 • Konedirektiivi- ja CE-merkintäkoulutukset
 • Järjestämme räätälöityjä koulutuksia asiakkaillemme koneisiin liittyvistä direktiiveistä ja CE-merkinnästä.
 • Konedirektiivin edellyttämän dokumentaation tuottaminen
 • Käytössä olevien koneiden turvallisuustason arvioinnit
Ota yhteyttä