Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map
Vehnätärkkelysteknologiat
Steriilien liuosten valmistus

Steriilien liuosten valmistus

Elomatic tarjoaa bio- ja lääketeollisuusasiakkailleen avaimet käteen -toimituksina steriilien liuosten valmistusta (SVP, LVP). Laajaa kokemustamme biotekniikka-alalta täydentää vahva osaamisemme SIA&IT-puolelta, puhdastiloista ja puhdashyödykejärjestelmistä.

Noudatamme hyviä teknisiä käytäntöjä. Tavoitteenamme on tuottaa asiakkaillemme lisäarvoa suunnitteluvaiheen aika- ja kustannussäästöillä, testauksilla, kvalifioinneilla ja validoinneilla. Todisteena asiantuntemuksestamme biotekniikka- ja lääkealalla ovat ne lukuisat tuotantolaitokset, jotka ovat saaneet EMEA:n ja FDA:n hyväksynnän. Lisätietoja saa referensseistämme sekä ottamalla yhteyttä..

Asetamme yli kahdenkymmenen vuoden kokemuksemme lääke- ja biotekniikka-alalta käyttöönne varmistaen, että infuusioliuoslaitoksenne täyttää kaikki vaadittavat viranomaisvaatimukset, mutta tarjoaa samalla halutun tuoton sijoitetulle pääomalle koko laitoksen elinkaaren aikana.

Esimerkkiprojekti

Elomatic luovutti vuoden 2013 lopussa huippumodernin infuusioliuostehtaan Turkmenistanin terveys- ja lääketeollisuusministeriölle. Vaativaan toimitukseen sisältyi 400 m² puhdastiloja ja huomattavaa logistista koordinointia. Projekti käynnistyi kesäkuussa 2012 ja laitos käynnistettiin sujuvasti heinäkuussa 2013.
Infuusioliuoksia käytetään suonensisäiseen nesteytykseen ja lääkitykseen. Tehtaan kapasiteetti on 10 miljoonaa infuusioliuospulloa vuodessa, mikä kattaa hyvin Turkmenistanin 5 miljoonan asukkaan tarpeet.

Elomaticin palvelut:

  • Suunnittelu
  • Prosessilaitteet
  • Laboratoriolaitteistot
  • Puhdastilalaitteistot
  • Puhdastilat ja puhdastilojen LVI-suunnittelu
  • Putkisto- ja sähköasennukset
  • Automaatio
  • Tehtaan käyttöönotto, käynnistys ja validointi